Những điều bạn nên biết về tín dụng – Nợ xấu và CIC

Khái niệm nợ xấu hay CIC nhóm 2, 3 dành cho những khách hàng đã thực hiện những khoản vay tín dụng ( hoặc tín chấp hoặc thế chấp) tại ngân hàng nhưng không trả đúng hạn. Thật không may là những khách hàng khi nhận ra mình bị nợ xấu thì đã không còn cơ hội vay tín dụng với ngân hàng nữa. Bài viết này xin chia sẻ những điều cần chú ý về CIC trong quá trình làm việc với ngân hàng.

1.CIC là gì?

CIC Trung tâm uy tín tín dụng

CIC là viết tắt của Credit Information Center, trung tâm quản lý uy tín tín dụng. Sản phẩm của các ngân hàng với khách hàng cá nhân thông thường bao gồm: vay tín chấp, vay thế chấp, mua nhà trả góp và mua xe trả góp. Khi khách hàng thực hiện 1 trong các sản phẩm này tại một ngân hàng bất kì, hệ thống tín dụng sẽ cập nhật thông tin của khách hàng lên toàn bộ hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam về khoản vay đó lên hệ thống CIC. Điều này giúp các ngân hàng quản lý nợ cũng như đánh giá chính xác uy tín tín dụng của khách hàng.

2.Phân loại CIC.

Sau khi thực hiện khoản vay, thông tin về khách hàng, số tiền vay, địa chỉ nhà và số chứng minh thư sẽ được cập nhật lên hệ thống CIC.

Khoản tín dụng tốt là khi bạn thanh toán đúng hạn với ngân hàng

Khi các khoản vay được giải ngân, khách hàng sẽ nhận được hợp đồng tín dụng trong đó có ghi ngày mà khách hàng phải thanh toán số tiền tối thiểu ( bao gồm 1 phần gốc và lãi) của số tiền đã vay. Nợ xấu sinh ra nếu khi khách hàng trả tiền ngân hàng chậm hơn ngày được ghi trong hợp đồng theo các mốc như sau:

CIC nhóm 1: Dư nợ đủ tiêu chuẩn: khách hàng chậm thanh toán số tiền dưới 10 ngày.

CIC nhóm 2: Dư nợ dưới tiêu chuẩn: khách hàng chậm thanh toán số tiền quá 30 ngày.

CIC nhóm 3: Dư nợ nghi ngờ: khách hàng chậm thanh toán số tiền quá 90 ngày

CIC nhóm 4: Dư nợ có khả năng mất vốn: khách hàng chậm thanh toán số tiền quá 12 tháng.

CIC nhóm 5: Dư nợ cần chú ý: khách hàng chậm thanh toán số tiền quá 10 ngày và dưới 30 ngày.

 

3.Dư nợ nào được ngân hàng chấp nhận.

Các ngân hàng đánh giá rất khắt khe uy tín tín dụng của khách hàng khi thực hiện khoản vay nên chỉ chấp nhận khách hàng có thể được thực hiện tiếp khoản vay nếu trước đó khách hàng có Dự Nợ Đủ Tiêu Chuẩn ( CIC  nhóm 1). Từ CIC nhóm 2 trở lên, khách hàng sẽ không thể thực hiện khoản tín dụng nào khác với các ngân hàng.

4.Bài học tín dụng

Hãy lên kế hoạch thanh toán kĩ càng trước khi thực hiện khoản vay tín dụng.

Thông thường các khách hàng bị nợ xấu ( CIC nhóm 2 trở lên) là do đi công tác hoặc tính toán sai ngày mà ngân hàng yêu cầu thanh toán ( thường ngân hàng yêu cầu thanh toán trước ngày 5, 15 hoặc 20 hàng tháng).

Nếu bạn đã thực hiện khoản vay với ngân hàng, hãy lên kế hoạch cho việc thanh toán số tiền tối thiểu đúng hạn.

Hãy có những khoản tiền dự trữ mỗi tháng trước ngày ngân hàng yêu cầu thanh toán, bạn sẽ có uy tín tốt về điều này rất có lợi khi thực hiện các khoản vay tín dụng khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published.