Những điều cần biết về đáo hạn và đảo nợ

Từ nhu cầu cần được giải chấp của Người đi vay và của cả phía ngân hàng muốn khách hàng phải thanh lý nợ gốc đúng hạn, ta có khái niệm về “đáo hạn”

Đáo hạn được hiểu: Khi đến hạn vốn gốc khách hàng phải hoàn trả vốn gốc đúng theo hợp đồng tín dụng ( kỳ hạn vay, phân kỳ, số tiền gốc theo hợp đồng tín dụng )

Việc đảo nợ tại Việt Nam xảy ra rất thường xuyên đến mức thông thường và được xem như là việc đáo hạn ( dùng từ “đáo hạn” này nhiều rồi thành quen), do đó hầu hết mọi người khi đảo nợ thường xem như là mình đang “đáo hạn”.

Và việc đảo nợ là điều không được cho phép của Ngân hàng nhà nước vì hồ sơ tín dụng khách hàng có vấn đề (Phương án kinh doanh và phương án trả nợ không đúng hoặc có sai lệch gì so với thực tế nên không trả nợ đúng hạn được). Cần phải báo cáo cho ngân hàng nhà nước!!!

Trích: Tại khoản 2 điều 9 quyết định 1627 ngày 31/12/2001 của NHNN:

Điều 9. Những nhu cầu vốn không được cho vay

  1. Tổ chức tín dụng không được cho vay các nhu cầu vốn sau đây:

a) Để mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi;

b) Để thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm;

c) Để đáp ứng các nhu cầu chính của các giao dịch mà pháp luật cấm.

2. Việc đảo nợ, các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy quy định riêng của NHNN tại văn bản nào cả.

Giải chấp có thể được hiểu như sau:

Là việc giải trừ thế chấp đối với tài sản đang ở ngân hàng.
Một tài sản được giải chấp khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ – Đã thanh lý hợp đồng vay.

Vì vậy việc giải chấp là điều bắt buộc đối với người vay khi đến hạn trả nợ gốc tại ngân hàng.

Khoản vay được thẩm định và đánh giá đúng phải được giải chấp – thanh lý đúng hạn. Việc thanh lý không đúng thời hạn sẽ bị chuyển thành nợ quá hạn và ảnh hưởng đến uy tín về tín dụng của người vay đồng thời ảnh hưởng đến uy tín về năng lực cho vay của cán bộ tín dụng.

Sau nhiều năm làm qua nhiều ngân hàng, tôi thấy hầu hết các khoản vay có tài sản bảo đảm đều không đúng khả năng tài chính trong phương án vay – nhất là các khoản vay ngắn hạn.  Không đúng khả năng tài chính trong phương án vay thì khó trả nợ gốc đúng hạn –  giải chấp – thanh lý đúng hạn.

Hậu quả của việc không thanh lý đúng hạn:

Người vay:

Ghi nhận thông tin CIC ( Credit Information Center – Trung tâm thông tin tín dụng ) về khoản nợ quá hạn của mình – Kiểu lý lịch tín dụng “bị xấu” ảnh hưởng các khoản vay sau này…
Bị phạt quá hạn và liên tục được ngân hàng gọi điện, gửi thông báo, đến nhà…

Ngân hàng cho vay:

Hồ sơ vay sẽ được mổ xẻ cho ra lỗi tại đâu mà nên nỗi, làm báo cáo, giải trình, đánh giá lại…
Ngân hàng nhà nước buộc trích dự phòng cho khoản vay – làm giảm thu nhập của đơn vị cho vay. Và nếu tỷ lệ này quá cao sẽ được ngân hàng nhà nước kiểm soát đặc  biệt

Từ những điều trên ta có khái niệm về “đáo hạn” ” đảo nợ”. Và từ này trong các quy định của ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại cũng có đề cập nhưng “tranh tối tranh sáng” vì cũng không muốn là rõ làm gì. Thôi thì cùng tự hiểu với nhau mà làm nhé !!! Chỉ khổ thân sinh viên ngành ngân hàng ra trường phải “lanh lợi” mới hiểu được khái niệm chưa được làm rõ trong các quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published.