Những khoản phí sai quy định sẽ bị ngừng thu

Bộ Tài chính nhấn mạnh như vậy nhằm chấn chỉnh việc có nhiều khoản phí, lệ phí không có trong quy định, thu cao hơn mức quy định.

Trong công văn vừa gửi các bộ, ngành và cơ quan trực thuộc chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính cho biết hiện ở một số địa phương có tình trạng nhiều loại phí đang được thu không có trong danh mục phí, lệ phí và có nhiều khoản phí thu cao hơn mức quy định.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương ngừng ngay việc thu các khoản phí, lệ phí cao hơn mức quy định hoặc không trong danh mục phí, lệ phí.

Mặt khác, Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương, bộ ngành kết hợp với thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm pháp luật về phí, lệ phí. Tránh để xảy ra tình trạng tự đặt ra và thu các khoản gọi là phí, lệ phí không đúng chế độ.

Đồng thời, các bộ ngành địa phương kiểm tra, rà soát lại việc ban hành chế độ thu phí, lệ phí, trên cơ sở đó đề xuất bãi bỏ hoặc bãi bỏ các loại phí, lệ phí không còn phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *