Những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong vòng 7 tháng

Điện thoại và hàng dệt may vẫn là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong 7 tháng qua. Trong khi đó, máy móc thiết bị dẫn đầu về kim ngạch nhập khẩu…

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/ 2015, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 29,3 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước. Kết quả đạt được trong tháng 7 đã nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam 7 tháng ước đạt 187,9 tỷ USD; tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2015 ước tính thâm hụt 300 triệu USD, nâng mức thâm hụt thương mại trong 7 tháng đầu năm lên 3,37 tỷ USD; bằng 3,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về xuất khẩu, tổng trị giá xuất khẩu 7 tháng ước đạt 92,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại & linh kiện: Ước tính trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2015 là 2,5 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng trước; tổng trị giá xuất khẩu 7 tháng/2015 đạt gần 17,1 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Hàng dệt may: Ước tính trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2015 đạt 2,3 tỷ USD, tăng 8,3% so với tháng trước; tổng trị giá xuất khẩu 7 tháng/2015 đạt 12,56 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Hàng giày dép: Ước tính trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2015 đạt 1,2 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng trước; tổng trị giá xuất khẩu 7 tháng/2015 đạt 7,05 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Ước tính trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2015 đạt 1,35 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước; tổng trị giá xuất khẩu 7 tháng/2015 ước tính là 8,71 tỷ USD, tăng 57,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Dầu thô: Ước tính xuất khẩu trong tháng 7/2015 là 650 nghìn tấn, giảm 22,7% so với tháng trước, trị giá là 310 triệu USD, giảm 23,2%; tổng lượng xuất khẩu 7 tháng/2015 là 5,35 triệu tấn, tổng trị giá là 2,45 tỷ USD, giảm 4,8% về lượng và giảm 40,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Hàng thủy sản: Ước tính xuất khẩu trong tháng 7/2015 đạt 620 triệu USD, tăng 9,3% so với tháng trước; tổng trị giá xuất khẩu 7 tháng/2015 đạt 3,62 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2014.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Ước tính xuất khẩu trong tháng 7/2015 đạt 680 triệu USD, tăng 1,9% so với tháng trước; tổng trị giá xuất khẩu 7 tháng/2015 đạt 4,49 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Ước tính trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2015 là 450 triệu USD, giảm 1,2% so với tháng trước; tổng trị giá xuất khẩu 7 tháng/2015 là 3,11 tỷ USD, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Ước tính trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2015 đạt 600 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng trước; tổng trị giá xuất khẩu 7 tháng/2015 đạt 3,77 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Cà phê: Ước tính xuất khẩu trong tháng 7/2015 đạt 115 nghìn tấn, tăng 10,3% , trị giá là 236 triệu USD, tăng 11,2% so với tháng trước; tổng lượng xuất khẩu cà phê 7 tháng/2015 là 800 nghìn tấn, trị giá gần 1,65 tỷ USD, giảm 33,2% về lượng và giảm 33% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

(Nguồn: Tổng cục Hải quan).

(Nguồn: Tổng cục Hải quan).

Về nhập khẩu, tổng trị giá nhập khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt 95,6 tỷ USD; tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Ước tính trị giá nhập khẩu trong tháng 7/2015 đạt 2,6 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước; tổng trị giá nhập khẩu 7 tháng/2015 đạt 16,56 tỷ USD, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Ước tính trị giá nhập khẩu trong tháng 7/2015 đạt 1,9 tỷ USD, tăng 5,7% so với tháng trước; tổng trị giá nhập khẩu 7 tháng/2015 đạt 13,09 tỷ USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Vải các loại: Ước tính trị giá nhập khẩu trong tháng 7/2015 là 900 triệu USD, giảm 2% so với tháng trước; tổng trị giá nhập khẩutháng 7/2015 là 5,88 tỷ USD, tăng 8,9% so với 7 tháng/2014.

Xăng dầu các loại: Ước tính lượng nhập khẩu trong tháng 7/2015 đạt 850 nghìn tấn, tăng 9,9% so với tháng trước, trị giá đạt 492triệu USD, tăng 7,1%; tổng lượng nhập khẩu 7 tháng/2015 đạt 5,89 triệu tấn, trị giá đạt gần 3,4 tỷ USD, tăng 7,7% về lượng nhưng giảm 34,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính trị giá nhập khẩu trong tháng 7/2015 đạt 900 triệu USD, tăng 4,5% so với tháng trước; tổng trị giá nhập khẩu 7 tháng/2015 đạt 6,12 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2014.

Sắt thép các loại: Ước tính lượng nhập khẩu trong tháng 7/2015 đạt1,7 triệu tấn, tăng 3,6%, trị giá là 792 triệu USD, giảm 7,3% so với tháng trước; tổng lượng nhập khẩu 7 tháng/2015 đạt 8,6 triệu tấn, tăng 43,1% và tổng trị giá đạt 4,61 tỷ USD, tăng 14% so vớicùng kỳ năm 2014.

Chất dẻo: Ước tính lượng nhập khẩu trong tháng 7/2015 đạt 320 nghìn tấn, trị giá đạt 531 triệu USD, tăng 1,2% về lượng và tăng 2,8% về trị giá so với tháng trước; tổng lượng nhập khẩu 7 tháng/2015 là 2,12 triệu tấn, tổng trị giá là 3,35 tỷ USD, tăng 9,2% về lượng nhưng giảm 6,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính trị giá nhập khẩu trong tháng 7/2015 đạt 460 triệu USD, tăng 5,5% so với tháng trước; tổng trị giá nhập khẩu 7 tháng/2015 là 2,96 tỷ USD, tăng 9,7% so với 7 tháng/2014.

Kim loại thường khác: Ước tínhlượng nhập khẩu trong tháng 7/2015 là 130 nghìn tấn, tăng 8,9%, trị giá đạt 369 triệu USD, tăng 7,9% so với tháng trước; tổng lượng nhập khẩu 7 tháng/2015 ước đạt 678 nghìn tấn, tăng 26,5% và tổng kim ngạch ước đạt 2,18 tỷUSD, tăng 13,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Hóa chất: Ước tính trị giá nhập khẩu trong tháng 7/2015 là 300 triệu USD, tăng 5,5% so với tháng trước; tổng trị giá nhập khẩu là 1,88 tỷ USD, tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm 2014.

(Nguồn: Tổng cục hải quan).
(Nguồn: Tổng cục hải quan).

Leave a Reply

Your email address will not be published.