NKG dự định phát hành 798.000 cổ phiếu ESOP bằng mệnh giá

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG – HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Nhằm ưu đãi cho người lao động, khuyến khích tính sáng tạo và thiết lập mối quan hệ ổn định, gắn bó với công ty, NKG sẽ phát hành 798.000 cổ phiếu theo chương chình lựa chọn người lao động trong công ty, với giá phát hành bằng mệnh giá là 10.000 đồng/CP.

Đối tượng phát hành là cán bộ công nhân viên công ty có tên trong danh sách được HĐQT thông qua.

Toàn bộ 798.000 cổ phiếu phát hành trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Đối tượng được phân phối không được chuyển nhượng quyền mua.

Thời gian thực hiện là từ 28/7/2015 đến 28/8/2015.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu NKG đóng cửa dao động trong biên độ 14.000 – 15.400 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 62.628 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 923,5 triệu đồng/phiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.