Ocean Group có thể chưa dừng lại vơi khoản lỗ 2.200 tỷ

Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của OGC đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ cũng như lưu ý quan trọng về tình hình hoạt động của Ocean Group trong thời gian vừa qua.

Ocean Group (OGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 sau kiểm toán với khoản lỗ 2.214 tỷ đồng dành cho cổ đông công ty mẹ – vượt qua mọi dự đoán cũng như công bố thông tin trước đó của công ty này.

Tuy nhiên, rất có thể khoản lỗ thực tế của OGC vượt con số nói trên.

Kiểm toán báo cáo tài chính đưa ra rất nhiều ý kiến ngoại trừ cũng như lưu ý kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất của Ocean Group.

Tại ngày cuối năm 2014, OGC thực hiện hợp nhất khoản đầu tư vào OCS (Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương – công ty liên kết) dựa trên báo cáo kiểm toán của OCS nhưng chưa tính đến ảnh hưởng của các khoản điều chỉnh có thể có từ vấn đề dẫn đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến việc không có cơ sở để đánh giá các khoản dự phòng phải thu khó đòi đã được OCS trích lập đầy đủ hay chưa.

1-c40ee2607642c0c9bda2e4886a5ec117-tien-1111-ok-opt-lrmc-copy-jpg-pagespeed-ce-oisdv2srbt-1434000826452

OCH (Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương – công ty con) đang ghi nhận một số khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn cho một số công ty với số tiền gần 722 tỷ đồng chưa được đánh giá khả năng thu hồi, một số khoản góp vốn khác cho đối tác để triển khai một số dự án đầu tư với số tiền 362 tỷ đồng đang được ghi nhận trên khoản mục phải thu dài hạn khác. Với các khoản đầu tư tài chính, kiểm toán không thu thập được đầy đủ các bằng chứng về giá trị có thể thu hồi hay giá trị dự phòng phải trích lập.

Công ty cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL) – công ty con của OGC có khoản phải trả OceanBank 430 tỷ đồng – chưa ghi nhận khoản chi phí lãi và các chi phí phát sinh (nếu có).

Cũng liên quan đến OTL, báo cáo kiểm toán cho biết OGC vẫn còn một số nghĩa vụ tiềm tàng trong thương vụ bán Oceanmart cho Vingroup, trong đó có việc phải mua lại 15,2 triệu cổ phiếu OTL thuộc sở hữu của CTCP Siêu thị Vinmart (tiền thân là Oceanmart) với giá 170 tỷ đồng và khoản lãi phạt phải trả từ việc chậm thu hồi các khoản đầu tư theo quy định tại hợp đồng. OGC vẫn chưa đánh giá và trình bày các nghĩa vụ tiềm tàng phát sinh trong báo cáo kiểm toán hợp nhất lần này.

Với những khoản lưu ý nói trên, nếu được đánh giá đầy đủ, khoản lỗ của OGC chưa hẳn đã dừng lại ở con số 2.200 tỷ đồng nói trên.

Những xáo trộn “tiềm tàng”

Không chỉ OceanBank gặp sự cố trong thời gian vừa qua. Một công ty con của Ocean Group là OTL cũng đứng trước những biến cố lớn về mặt tài chính.

Kiểm toán báo cáo tài chính 2014 của OGC nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của chính OGC và công ty con OTL.

OGC đang đánh giá một số khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn, khoản phải thu dài hạn khác và khoản ký quỹ cho một số công ty với số tiền 665 tỷ đồng có khả năng thu hồi trên cơ sở bù trừ công nợ, mặc dù công ty không có thỏa thuận với các đối tác này về việc bù trừ nói trên.

Một vấn đề cần nhấn mạnh hiếm thấy trong các báo cáo kiểm toán là chênh lệch tiền mặt tại quỹ và số dư trên sổ kế toán của OGC lên tới 3,5 tỷ đồng – đang được ghi nhận trên khoản mục “Tài sản thiếu chờ xử lý. Số tiền không quá lớn so với quy mô của OGC, nhưng hé lộ những “lỗ hổng” đáng ngại trong công tác quản lý tài chính của công ty này. Hiện OGC đang xác định nguyên nhân và đánh giá ảnh hưởng của sự cố chênh lệch tiền mặt nói trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *