Ông Đoàn Nguyên Đức muốn mua 5 triệu cổ phiếu HAG

Ông Đoàn Nguyên Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HAG để đầu tư dài hạn.  Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng từ ngày 18/5 đến ngày 17/6 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

98

Nếu thành công, ông Đức sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại HAG từ 43,39% lên 44,03%, tương đương với 347,7 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Hội động quản trị của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã trình Ủy ban Chứng khoán về phương án mua lại 10 triệu cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần với giá mua sẽ theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch và quy chế giao dịch tại Sở Giao dịch Tp.HCM (HOSE).

Giao dịch cũng được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *