PAN dự chi hơn 261 tỷ mua cổ phiếu BBC

Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food) chào mua công khai cổ phiếu BBC.
63
Cụ thể: ngày 9/3, Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN – hiện đang là cổ đông lớn nắm giữ 3.258.020 cổ phiếu, chiếm 21,13% vốn điều lệ tại BBC, đã đề nghị chào mua công khai 4,6 triệu cổ phiếu Bibica với giá chào mua dự kiến 56.800 đồng/cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% vốn tại BBC. Mục đích là nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài.

Sau khi xem xét, đa số các thành viên Hội đồng Quản trị công ty với tỷ lệ 3/5 thành viên có ý kiến không phản đối đề nghị nói trên của Pan Food và hai thành viên còn lại không có ý kiến.

Như vậy, Pan Food sẽ phải bỏ ra khoảng 261 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu đã chào mua công khai nói trên.

Được biết, ngày 12/2/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN) đã thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty con là PAN Food tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 1.000 tỷ đồng bằng hình thức phát hành 90 triệu cổ phần/mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần – trong đó, ông Trần Duy Hưng đại diện mua 90 triệu cổ phần trị giá 900 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty cũng đồng ý việc góp vốn và PAN Food được thực hiện bằng tiền/hoặc cổ phiếu ABT (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến tre), cổ phiếu LAF của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An do công ty sở hữu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *