PET tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 với tỷ lệ 10%.

Theo tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã chứng khoán PET) vừa công bố Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2015.

Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 cho các cổ đông với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 8/2015. Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức được PET công bố ngày 8/7 vừa qua khi báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tổng công ty.

cash-king2_916981

Mấy năm gần đây, năm 2012 và 2013, PET đều trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thanh toán tương ứng là 16% cho năm 2012 và 17% cho năm 2013. Năm 2014 vừa qua, PET trả cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 19%, và đầu tháng 7/2015, PET đã phát hành hơn 13 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2015, PET đặt chỉ tiêu LNST 188 tỷ đồng. Ngày 8/7 vừa qua, PET đã có báo cáo sơ bộ về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm hợp nhất của tổng công ty, trong đó, LNST đạt 158 tỷ đồng. LNST vào khoảng 177 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch cả năm.

Với việc quyết định tạm ứng cổ tức 10%, tương đương với việc PET sẽ chi hơn 83 tỷ đồng trả cổ tức lần này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *