Phần vốn góp tại PVcomBank sẽ được chuyển giao về NHNN

Số vốn góp của PVN tại PVcomBank theo mệnh giá là 4.680 tỷ đồng. Dự kiến việc chuyển giao phần góp vốn này sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Thông tin này được đề cập trong Báo cáo sơ kết về tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ Công Thương.

Cụ thể, khi đề cập đến công tác tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Bộ Công Thương đã Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh Đề án tái cơ cấu PVN.

Phần vốn góp tại PVcomBank sẽ được chuyển giao về NHNN

Phần vốn góp tại PVcomBank sẽ được chuyển giao về NHNN

Hiện PVN cũng đang thực hiện các thủ tục để chuyển giao phần vốn góp tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý với số vốn góp của PVN tại PVcomBank theo mệnh giá là 4.680 tỷ đồng. Dự kiến việc chuyển giao phần góp vốn này sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Bên cạnh đó, PVN có góp vốn 800 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) đã thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước.

PVN đã hoàn thành chuyển giao công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu cho UBND tỉnh Hải Dương với giá trị chuyển giao 593 tỷ đồng; chuyển giao bệnh viện Dầu khí Dung Quất cho UBND tỉnh Quảng Ngãi, giá trị chuyển giao là 43 tỷ đồng;

Hoàn thành việc thoái vốn 271,1 tỷ đồng mệnh giá (Tổng CTCP Vận tải dầu khí, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí, công ty cổ phần PVI), thu thặng dư khoảng 300 tỷ đồng.

PVN cũng đang triển khai các thủ tục thoái vốn tại Tổng công ty Công nghệ Năng lượng dầu khí Việt Nam, Công ty đầu tư Tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam – PVFI, Công ty Bất động sản Dầu khí – SSG và Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC (giảm từ 54,54% xuống còn 51% vốn điều lệ) trong năm 2015 với con số thoái vốn theo mệnh giá là 295,65 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *