PLC đạt hơn 127 tỷ đồng trong quý 2

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2015 của PLC tăng 77,5% và đạt hơn 186,7 tỷ đồng. Như vậy, PLC đã hoàn thành 68,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015 mà ĐHĐCĐ thường niên giao phó.

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex- CTCP (mã PLC – HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý II/2015, với doanh thu thuần đạt hơn 1.781,3 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

PLC cho biết, quý II/2015, hoạt động kinh doanh của riêng Tổng công ty mẹ và Công ty Hóa chất Petrolimex tiếp tục ổn định so với cùng kỳ, mảng kinh doanh của Công ty Nhựa đường Petrolimex có tăng trưởng tốt. Lãi gộp tăng 59%, tỷ lệ lãi gộp/doanh thu đạt 22,69% cao hơn cùng kỳ là 15,7% chủ yếu nhờ kết quả khả quan từ Công ty Nhựa đường Petrolimex.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 56% lên mức hơn 6,4 tỷ đồng.

Chi phí tài chính quý II/2015 là 39,2 tỷ đồng gấp 3 lần cùng kỳ năm 2014 chủ yếu do ảnh hưởng từ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá là 23,78 tỷ đồng của Công ty Nhựa đường Petrolimex.

Chi phí kinh doanh quý II/2015 là 206,42 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2014, chủ yếu do một số khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh của Tổng công ty tăng theo mức tăng của sản lượng, doanh thu như: Chi phí vận tải, chi phí dịch vụ mua ngoài,…

Kết quả, PLC ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý II/2015 là hơn 127,5 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2014.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, PLC đạt gần 3.599,6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 77,5% và đạt hơn 186,7 tỷ đồng.

Như vậy, PLC đã hoàn thành 68,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015 mà ĐHĐCĐ thường niên giao phó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *