PNC cho rằng: “Đầu tư vào Megastar là khoản lời rất lớn”

Trong năm 2014 Megastar đạt doanh số xấp xỉ 1.087 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 70 tỷ đồng.

Sáng nay ngày 16/7, Công ty Văn hóa Phương Nam (PNC) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.

Trong năm 2014, PNC đạt lợi nhuận trước thuế gần 2,8 tỷ đồng và sau thuế gần 2,4 tỷ đồng, sau khi thua lỗ hơn 24 tỷ đồng trong năm 2013.

Doanh thu thuần từ hàng hóa và dịch vụ của PNC năm qua đạt hơn 328 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt hơn 127 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng là hơn 94 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 24 tỷ đồng.

Theo trình bày của ông Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Hoạt về hoạt động kinh doanh, năm vừa qua công ty đạt doanh thu 328 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 2,4 tỷ đồng, sau khi thua lỗ hơn 24 tỷ đồng trong năm 2013. Năm 2015, công ty đặt mục tiêu doanh thu 450 tỷ đồng và lợi nhuận 10 tỷ. Theo ông Hoạt đây là chỉ tiêu cũng không hề đơn giản.

Kế hoạch lợi nhuận không đạt mục tiêu đề ra ngoài các lý do trên còn bởi CGV chư chia cổ tức, bên cạnh khoản tiền vay của Cross Junction Investment Pte.Ltd về chậm hơn dự kiến nên lãi vay không giảm như mong muốn.

Về hoạt động của các công ty liên doanh và đầu tư tài chính, báo cáo của PNC cho biết:

Tại Công ty TNHH Truyền thông Megastar (MSM) nơi PNC đang sở hữu 10% vốn (theo tài liệu của công ty), trong năm 2014 Megastar đạt doanh số xấp xỉ 1.087 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi thành lập liên doanh này đến nay, PNC vẫn chưa nhận khoản cổ tức nào từ Megastar.

Tại Công ty cổ phần Mega Phương Nam – nơi PNC đang sở hữu 32% vốn- đã ngưng hoạt động từ giữa năm 2013 và năm qua công ty chủ yếu thực hiện các thủ tục hoàn thuế VAT, thanh lý máy móc lỗi thời của công ty…

Tại Công ty CP truyền thông Bách Việt Phương Nam, nơi PNC sở hữu 25% vốn – năm qua doanh thu giảm 24,3%, chi phí tăng nên lợi nhuận sau thuế giảm 30% so với năm 2013, đạt 572 triệu đồng.

Tại Công ty CP Sách và thiết bị trường học Sóc Trăng, nơi PNC sở hữu hơn 23% vốn, năm qua lợi nhuận đạt 861 triệu đồng, tăng 132% so với năm trước nhờ doanh thu tăng và được hỗ trợ khoản vay với lãi suất thấp.

Liên quan đến khoản tiền vay của Cross Junction Investment Pte.Ltd, theo báo cáo của PNC, phía đối tác cho PNC vay 7 triệu USD và khoản tiền đã được giải ngân thành 2 đợt, đợt 1 về ngày 26/6/2014 với 5 triệu USD tương đương 106,67 tỷ đồng; đợt 2 về 2 triệu USD tương đương gần 42,8 triệu đồng.

Khoản tiền 7 triệu USD này được PNC dành 98,7 tỷ đồng để trả nợ toàn bộ các khoản vay của ngân hàng vào ngày 26/6 và phần còn lại được sử dụng cho hoạt động kinh doanh và gửi tiết kiệm ngân hàng.

Được biết, khoản vay nói trên được hưởng lãi suất 4% và được thế chấp bằng cổ phần của PNC tại Megastar. Đây cũng là một điểm gây nhiều tranh cãi trong thời gian trước khi Đại hội diễn ra.

Không đưa đề nghị của nhóm cổ đông vào chương trình ĐH

Đáng chú ý, kèm theo tài liệu đại hội cổ đông còn có các văn bản thông tin về hoạt động của PNC được báo chí nhắc đến nhiều trong vài ngày trở lại đây. Theo văn bản gửi tới cổ đông và báo chí cùng các cơ quan hữu quan, thay mặt HĐQT, bà chủ tịch Phan Thị Lệ đã giải trình các ý kiến được nêu trong báo chí như việc phê chuẩn chức danh Tổng giám đốc của PNC; các chức danh quản lý ở các công ty con; dấu hiệu cố ý làm trái việc thông qua, ký kết các hợp đồng vay của PNC và đối tác (chuyển nhượng 10% vốn của PNC cho Envoy Media; vay 7 triệu USD của Cross Junction Investment).

Văn bản được bà Phan Thị Lệ ký tên cho biết, “các thông tin trên là của một nhóm cổ đông, trong đó có ông Phạm Uyên Nguyên và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (thành viên HĐQT của công ty) về hoạt động của PNC đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của công ty, tạo nên sự hoang mang lo lắng cho cổ đông và hàng ngàn người lao động”.

Trước thềm đại hội thường niên 2015 lần thứ nhất, nhóm cổ đông của công ty gồm ông Phạm Uyên Nguyên, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, ông Lê Thiện Hưng, ông Vũ Cao Trung và bà Phạm Thị Ngọc Hương đã gửi kiến nghị cho HĐQT đề nghị đưa vào chương trình ĐHCĐ ngày 17/6 các nội dung:

Đưa ra ĐHCĐ phê chuẩn chức danh Tổng giám đốc điều hành và đề cử thêm một Tổng giám đốc khác để ĐHCĐ thông qua nếu ông Nguyễn Hữu Hoạt không được phê chuẩn; Bãi nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT hiện tại và bầu mới HĐQT vì HĐQT hiện tại họat động yếu kém nên PNC thua lỗ.

Tuy nhiên, theo bà Phan Thị Lệ, do thời gian cận kề ngày đại hội nên không thể họp ngay để giải quyết vấn đề này. HĐQT PNC cho rằng việc phê chuẩn Tổng giám đốc điều hành không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Trước thềm ĐHCĐ thường niên lần thứ 2, nhóm cổ đông tiếp tục đưa ra kiến nghị như đã đưa ra cách đây 1 tháng, tuy nhiên các kiến nghị cũng không được đưa vào chương trình nghị sự của đại hội.

Cổ đông hỏi – Chủ tọa đoàn trả lời

Cổ đông tên Vũ Cao Trung đại diện cho các cổ đông nắm giữ hơn 199 nghìn cổ phiếu có ý kiến đầu tiên. Theo cổ đông, khoản lợi nhuận năm 2014 là “ảo”, không có cơ sở.

Hoạt động kinh doanh chính năm trước ở quý 1 và quý 2 đều lỗ, quý 3 có phao cứu sinh từ “CJ”. CJ và Cross, theo ông Trung, là một, nên khoản tiền này thực chất là từ phía CJ chuyển cho.

Phao cứu sinh này đã giúp PNC thoát xác như một con ve sầu, chuyển lỗ thành lãi. Khoản 600 nghìn USD này là xuất phát từ việc vay 7 triệu USD (Cam kết từ bỏ quyền tại Megastar bao gồm quyền biểu quyết, quyền góp vốn khi tăng vốn, quyền điều hành, ví dụ Megastar bầu Tổng giám đốc mới nếu không có PNC thì sẽ không thể thành công, tuy nhiên thực tế đã làm được).

Tại sao hơn 1.000 cổ đông đã thông qua việc vay của CJ mà lại không biết về nội dung này? Nếu hợp đồng này vỡ lở thì báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh là không đúng. Chưa kể khoản vay này lúc thì ghi là hợp đồng dịch vụ, lúc thì ghi hợp đồng dịch vụ. Tôi không rõ nội dun

g cụ thể của các hợp đồng như thế nào, đối tác ký hợp đồng cũng phải có biên bản nghiệm thu xác nhận. Tuy nhiên hiện tại chưa có bất kỳ thông tin gì về vấn đề này.

Ngoài ra, hợp đồng này sẽ phải liên quan đến thuế, vậy chi phí ở đâu, thuế ở đâu, ai thực hiện, khấu hao tài sản nằm ở đâu?

Ngoài hợp đồng đó và hợp đồng vay năm 2008, chắc chắn hợp đồng này theo cổ đông, PNC lỗ 11,2 tỷ đồng trên cái hợp đồng đó. Không biết các cổ đông đã biết chưa. Năm đó PNC ký HĐ bán quyền và ký HĐ vay 400 nghìn USD của đối tác nước ngoài, cam kết chuyển tỷ lệ của đối tác từ 80% lên 90%, hợp đồng có thời hạn 3 năm, chuyển đổi tên từ VN sang nước ngoài. Đến nay 3 năm đã qua, PNC đã vi phạm hợp đồng, quy định rõ trong hợp đồng, các cổ đông có nhu cầu xem và tìm hiểu sẽ được cổ đông cung cấp ngay lập tức.

Việc vi phạm hợp đồng sẽ phải trả lãi 4%, qua 8 năm lãi phạt là 4%. 400 nghìn Usd đã từng hạch toán vào doanh thu 2008. Nếu vi phạm hợp đồng có nghĩa PNC phải trả lại 400 nghìn USD và phải ghi giảm doanh thu 8,4 tỷ đồng. Có nghĩa như vậy PNC hạch toán đúng phải lỗ 11,2 tỷ đồng.

Như vậy tổng hợp 2 khoản vay 600 nghìn USD và 400 nghìn USD, thì PNC hiện tại lỗ rất nhiều. – cổ đông Vũ Cao Trung kết luận.

Tôi không đồng ý báo cáo hoạt động kết quả kinh doanh. Đây là sự cố ý làm trái, không trung thực

Bà Phan Thị Lệ trả lời cổ đông.

Nếu cổ đông nói báo cáo sai, trước hết chủ tọa đoàn hỏi cổ đông là cổ đông của PNC từ năm nào?

HĐQT của PNC từ 2008 và HĐQT 2014 đã có quyết định hết sức chính xác, đã thể hiện trong tất cả các biên bản, và thể hiện trong các văn bản, tài liệu cho cổ đông.

Ông Nguyễn Hữu Hoạt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNC

Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNC

Ông Nguyễn Hữu Hoạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNC bổ sung những câu trả lời cho câu hỏi của cổ đông Vũ Cao Trung:

Theo ông Hoạt, qua văn bản cho thấy trong thời điểm đó PNC có thỏa thuận với CJ để bên CJ giới thiệu đối tác cho PNC vay. Thời điểm đó PNC rất khó khăn, kể cả khoản cổ phần tại Megastar đã thế chấp hết để vay vốn của ngân hàng ACB và ngân hàng Đông Á hơn 100 tỷ đồng. Lãi suất thời điểm đó cũng rất cao.

Trong tình hình đó, nếu có một đơn vị cho vay như vậy thì rất tốt. Nhờ hợp đồng này mà thanh khoản của PNC đã tốt hơn. Về bản chất đó cũng là hợp đồng vay, chúng ta có tiền thì thanh lý hợp đồng này.

PNC cho biết thêm các thông tin trên báo chí vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của PNC. Nếu các nhà cung cấp không gửi hàng cho PNC bán nữa, không cho PNC vay nữa thì PNC rất khó khăn, không có tiền để trả, nếu đi vay ngân hàng để thế chấp thì rất khó khăn

Về chuyện hợp đồng vay 2008, theo ông Nguyễn Hữu Hoạt, cổ đông khi ấy khác cổ đông bây giờ. Khi ấy ra quyết nghị chuyển nhượng quyền 10% có tới hơn 98% cổ đông thông qua. Ý chí của cổ đông khi ấy khác, là quyết nghị của ĐHCĐ, song song đó là quyết nghị của HĐQT.

Năm 2008, HĐQT khi ấy hoàn toàn thực hiện theo nghị quyết của HĐQT, của ĐHCĐ. Khi ấy HĐQT có mặt bà Lệ, ông Hoạt, ông Uyên Nguyên. Tình hình Megastar khi ấy cũng không lớn như bây giờ mà còn thua lỗ, có năm lỗ hết cả vốn, nhưng nhà đầu tư nhìn thấy tương lai của Megastar nên bỏ vốn, xin giấy phép tăng vốn lên gấp đôi.

Khi ấy PNC khó khăn, không có tiền nên cổ đông biểu quyết việc bán quyền cho đối tác. HĐQT đã có quyết nghị, nhưng do thủ tục nên phải biến thành hợp đồng vay cho hợp lý.

Ông Hoạt nói thêm, hiện nay khoản đầu tư của PNC ở Megastar được đánh giá lên tới 20 triệu USD thì đó là khoản lời rất lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *