PXS lãi 76 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Với kết quả trên PXS đã hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Cổ tức đợt 1 năm 2015 được công ty tạm ứng vào ngày 25/8/2015.

Mới đây, HĐQT của CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS- HOSE) đã thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 6/8/2015.

PXS sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/8/2015. Cổ tức sẽ được chi trả vào ngày 25/8/2015.

Với 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PXS ước tính sẽ chi trả 50 tỷ đồng. PXS là một trong các thành viên của Tổng công ty Xây lắp dầu khí (mã PVX- HNX). PVX hiện đang nắm giữ gần 51% vốn tại công ty này.

Theo BCTC quý II do PXS công bố, doanh thu thuần của công ty tăng 14,4% so với quý II/2014 và đạt 598 tỷ đồng, mảng hoạt động xây lắp mang về 586,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp cũng tăng 13,2% và đạt hơn 91 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của PXS đạt 47,2 tỷ đồng, tăng 16,4% cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng của PXS đạt 1.062 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và đã hoàn thành 60,7% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế cũng đã nhanh chóng hoàn thành 75% kế hoạch, đạt 76 tỷ đồng. PXS cũng đề ra mức cổ tức dự kiến năm 2015 là 13%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.