Quản lý quỹ Thiên Việt thay Tổng giám đốc, sau khi thay đổi Chủ tịch HĐQT

Theo báo cáo tài chính quý 2/2015, 6 tháng đầu năm 2015, công ty này có lợi nhuận sau thuế là 2,6 tỷ đồng, hoàn toàn đến từ lợi nhuận khác. Công ty không có doanh thu từ hoạt động chính.

CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) thông báo đã bổ nhiệm ông Trần Vinh Quang giữ chức vụ Tổng giám đốc của công ty thay cho bà Nguyễn Thị Hồng Mai từ ngày 29/07/2015.

CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt vốn là CTCP Quản lý quỹ An Phúc vừa được CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã: TVS) mua lại và trở thành công ty con với tỷ lệ sở hữu 99,2% (vốn điều lệ 25 tỷ đồng).

Vào tháng 3/2015, TVAM cũng đã thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, bà Nguyễn Thanh Thảo – Tổng giám đốc của CTCP Chứng khoán Thiên Việt trở thành Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của TVAM.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2015, 6 tháng đầu năm 2015, công ty này có lợi nhuận sau thuế là 2,6 tỷ đồng, hoàn toàn đến từ lợi nhuận khác. Công ty không có doanh thu từ hoạt động chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published.