Red River Holding từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT tập đoàn Hoa Sen

Hiện tại, Red River Holding đang sở hữu 14 triệu cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen tương đương tỷ lệ 14,54%.

CTCP tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) vừa công bố thông tin về việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

Red River Holding từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT tập đoàn Hoa Sen

Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông ông Jean – Eric Jacquemin bắt đầu từ ngày 30/7/2015.

Ông Jean – Eric Jacquemin hiện là giám đốc điều hành của quỹ đầu tư Red River Holing (REDRIVER) – quỹ đang sở hữu hơn 14 triệu cổ phiếu HSG. Mới đây, Red River Holing đã đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu HSG.

Ngoài việc là thành viên HQĐQT Tập đoàn Hoa Sen, hiện tại, ông Jean – Eric Jacquemin cũng đang là thành viên HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn (VHC), CTCP Công nghiệp – Dịch Vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG) và CTCP Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC).

Leave a Reply

Your email address will not be published.