Sacombank chi nhánh tại Lào thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương CHDCND Lào và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức chuyển đổi Chi nhánh tại Lào thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài (Sacom

Như vậy, mạng lưới hoạt động của Sacombank hiện có 428 điểm giao dịch, trong đó gồm 417 Chi nhánh/ Phòng giao dịch tại 48/63 tỉnh thành tại Việt Nam; 1 ngân hàng 100% vốn nước ngoài cùng 7 Chi nhánh tại Campuchia và 1 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài cùng 2 Chi nhánh tại Lào.

Sacombank chi nhánh tại Lào thành ngân hàng 100% vốn nước ngoàiSacombank Lào với tên đầy đủ là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào, là ngân hàng con trực thuộc Sacombank và có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có, được thành lập theo quy định của pháp luật nước CHDCND Lào, đặt trụ sở tại số 44, tổ 8, đường Hengboun, huyện Chanthabury, thủ đô Vientiane, Lào. Sacombank Lào hoạt động theo loại hình Ngân hàng thương mại, có vốn điều lệ là 39 triệu USD. Các quyền lợi của khách hàng tại Sacombank chi nhánh Lào trước đây vẫn được đảm bảo tại Sacombank Lào.

Trước đó, ngày 12/12/2008, Sacombank là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên mở rộng phạm vi hoạt động ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng việc khai trương Chi nhánh Lào.

Leave a Reply

Your email address will not be published.