Sắp sửa đấu giá 19,1 triệu cổ phần do Bộ GTVT nắm giữ

Giá khởi điểm là 10.100 đồng/cp. Thời gian đấu giá và nộp tiền đặt cọc là từ 8h39 ngày 03/08/2015 đến 16h ngày 21/08/2015.

CTCP Chứng khoán FPT thông báo về việc bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 – CTCP (Cienco 8) do Bộ Giao thông vận tải làm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước. Cienco 8 có vốn điều lệ 266,6 tỷ đồng trong đó Nhà nước nắm 191,3 tỷ đồng (tương đương với 71,76% vốn điều lệ).

Trong lần đấu giá này, Bộ giao thông vận tải sẽ đấu giá toàn bộ 19.134.238 cổ phần của Cienco 8 mà Bộ này đang nắm giữ với giá khởi điểm là 10.100 đồng/cp.

Thời gian đấu giá và nộp tiền đặt cọc là từ 8h30 ngày 03/08/2015 đến 16h ngày 21/08/2015.

Theo bản công bố thông tin, tính đến 30/06/2015, tổng tài sản của Cienco 8 đạt 1.566 tỷ đồng. Doanh thu thuần hợp nhất năm 2014 đạt 1.500 tỷ (giảm 50% so với năm 2013). Tuy nhiên, năm 2014, Cienco 8 lại lỗ 20,5 tỷ đồng. Cienco 8 đánh giá, mặc dù là đơn vị có năng lực thi công tốt, đảm bảo về tiến độ và cũng có vị thế trong ngành nhưng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty này không hiệu quả. Nguyên nhân là do việc tìm kiếm các hợp đồng xây dựng công trình giao thông gặp rất nhiều khó khăn, năng lực tài chính yếu kém, khả năng tự chủ về vốn thấp khiến Cienco 8 gặp khó khi tham gia đấu thầu các công trình lớn.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên thua lỗ kéo dài, nhiều công ty không còn hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, hoặc phá sản dẫn đến hoạt động chung của công ty bị ảnh hưởng.

Năm 2015, Cienco 8 đặt kế hoạch cho công ty mẹ với doanh thu thuần là 1.654 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 16,5 tỷ đồng.

Vào năm 2014, Cienco 8 đã được IPO với hơn 10 triệu cổ phần được đưa ra đấu giá. Buổi đấu giá hoàn tất với 26 nhà đầu tư trúng giá, 37.000 cổ phần bán được với giá bình quân 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phần bán được là 370 triệu đồng, tương đương chỉ hoàn thành được 0,37% kế hoạch IPO đề ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.