Savills lãi khủng từ bất động sản ở Sydney và Hong Kong.

6 tháng đầu năm 2015, doanh thu của Savills tăng trưởng 27% và lợi nhuận thực tế trước thuế tăng 28%.

Công ty tư vấn bất động sản quốc tế Savills vừa công bố kết quả kinh doanh của tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2015.

Theo ông Robert McKellar, Tổng giám đốc của Savills Châu Á – Thái Bình Dương, kinh doanh của Savills phát triển mạnh ở thị trường Sydney và Hong Kong.

Bên cạnh đó, Savills đã có tình hình kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2015 nhờ vào sự đóng góp từ phía Savills Studley tại Hoa Kỳ cũng như sự lớn mạnh của các hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại những thị trường giao dịch chính ở Anh quốc và Châu Á.

Các thông tin tài chính nổi bật:

Doanh thu tập đoàn tăng 27% (25% tính theo giá trị tiền tệ ở thời điểm hiện tại) lên đến 547 triệu bảng Anh (nửa đầu năm 2014 đạt 430,8 triệu bảng Anh).

Lợi nhuận thực tế trước thuế tăng 28% (24% tính theo giá trị tiền tệ ở thời điểm hiện tại) lên đến 38,4 triệu bảng Anh (nửa đầu năm 2014 đạt 30,1 triệu bảng Anh).

Thu nhập thực tế trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng trưởng 16% đạt 20 điểm (nửa đầu năm 2014 đạt 17,2 điểm) T

Cổ tức tạm thời tăng 7% đạt 4 điểm mỗi cổ phiếu (nửa đầu năm 2014 đạt 3,75 điểm mỗi cổ phiếu)

Về phía khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Savills cũng ghi nhận mức doanh thu tăng 17% lên đến 184,9 triệu bảng Anh và mức lợi nhuận trước thuế tăng 6% lên đến 12,8 triệu bảng Anh.

Doanh thu từ các giao dịch về dịch vụ tư vấn tăng 55%, doanh thu toàn cầu của dịch vụ Quản lý Bất động sản tăng 13%, doanh thu từ hoạt động Quản lý đầu tư của Savills cũng tăng 10% (14% tính theo giá trị tiền tệ ở thời điểm hiện tại), giá trị tài sản đang quản lý tăng 25% đạt 7,9 tỷ euro (nửa đầu năm 2014 đạt 6,3 tỷ euro) và thương vụ mua lại SEB dự kiến sẽ kết thúc sớm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.