Sinh viên vay Ngân Hàng lãi suất đã được thay đổi

Bộ cũng kiến nghị mở rộng đối tượng vay đối với hộ gia đình có từ hai học sinh, sinh viên trở lên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng thời hạn trả nợ gốc và tiền lãi vay lần đầu tiên sau khi có việc làm, thu nhập sau khi kết thúc khóa học lên hai đến ba năm (hiện là một năm).

Sinh viên vay Ngân Hàng lãi suất đã được thay đổi

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện tình hình đất nước khó khăn, nhiều doanh nghiệp giải thể hoặc đóng cửa nên cơ hội việc làm của học sinh, sinh viên ra trường bị hạn chế. Nhiều học sinh, sinh viên không tìm được việc làm trong khi gia đình vẫn thuộc diện hộ khó khăn nên khó thu hồi nợ đến hạn; nợ quá hạn có chiều hướng tăng. Bên cạnh đó, mức vay 1,1 triệu đồng/tháng chưa phù hợp với sự biến động của giá cả thị trường và chi phí học tập…

Được biết năm 2014 cả nước có hơn 3 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn với số tiền trên 52.000 tỉ đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *