SSI báo lãi hợp nhất đạt hơn 111 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2015.

Theo đó, kết thúc quý 1/2015, doanh thu của SSI đạt 282,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán đạt 61,7 tỷ đồng; doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 80,3 tỷ; doanh thu tư vấn đạt 8,9 tỷ đồng; doanh thu khác tăng 60% lên 126,2 tỷ đồng.

Hết quý 1, chi phí hoạt động kinh doanh của công ty tăng 45% từ 96,4 tỷ lên gần 140 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 10% từ 3 tỷ xuống 2,7 tỷ đồng. Lợi nhuận từ công ty liên kết báo lãi 14 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2015 của SSI đạt 111,2 tỷ đồng.

Theo giải trình của SSI thì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 1/2015 đạt 111,5 tỷ đồng – giảm 36% so với cùng kỳ năm trước là do trong quý 1/2015, thị trường chứng khoán giảm nhiều và thanh khoản thấp nên hoạt động môi giới công ty đạt kết quả không khả quan so với năm 2014 với mức giảm 14,7 tỷ đồng (19,25%).

Mặt khác, hoạt động đầu tư của công ty trong quý 1 này cũng có hiệu quả thấp hơn cùng kỳ nên doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn giảm 63%.

Tính đến ngày 31/3/2015, tiền của SSI đạt 2.157,7 tỷ đồng – trong đó tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán tại SSI đã tăng 36% và đạt 1.389 tỷ đồng. Đáng chú ý, SSI còn có 1.942 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng và 100 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm.

Tổng tài sản của SSI cuối kỳ đạt 9.985 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.183,35 tỷ đồng. Trong kỳ, SSI đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, đồng thời phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *