SSI đã có sự tăng trưởng khả quan sau công bố về việc mua cổ phiếu quỹ

Sau công bố về việc mua cổ phiếu quỹ, với sự thuận lợi của thị trường, giá cổ phiếu SSI đã có sự tăng trưởng khả quan. Trong thời gian từ 10/6 – 9/7, giá cổ phiếu này luôn ở trên mức 23.000 đồng/cp.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã: SSI) thông báo, công ty đã không mua được cổ phiếu quỹ nào như trong kế hoạch đề ra.

Trước đó, vào ngày 29/05, SSI công bố dự kiến sẽ mua cổ phiếu quỹ với khối lượng mua tối đa là 10 triệu đơn vị từ ngày 10/6 – 09/07/2015 do giá thị trường khi đó của cổ phiếu (hơn 21.000 đồng) thấp hơn giá trị và tiềm năng của Công ty. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ lấy từ thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại đến 31/12/2014 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất 31/12/2014 đã kiểm toán.

SSI đã có sự tăng trưởng khả quan

Theo SSI, nguyên nhân không mua được cổ phiếu quỹ là do giá thị trường của cổ phiếu cao hơn giá đăng ký mua lại tối đa đã công bố, tức 22.000 đồng/cp.

Sau công bố về việc mua cổ phiếu quỹ, với sự thuận lợi của thị trường, giá cổ phiếu SSI đã có sự tăng trưởng khả quan. Trong thời gian từ 10/6 – 9/7, giá cổ phiếu này luôn ở trên mức 23.000 đồng/cp.

Như vậy, số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại của SSI vẫn giữ nguyên tại con số 6.292 cổ phiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *