Suy nghĩ về giá trị của giờ gian

Có một câu chuyện kể về một kỹ sư và giá trị của thời gian khi chúng ta tạo ra giá trị khác nhau.

Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:
Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.
Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD.
Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD

Suy nghĩ về giá trị của giờ gian

Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được.

Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.

Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ “Giết – thời – gian”. Thay vì dùng thời gian để tạo ra những giá trị cho bản thân,Xã Hội và người thân xung quanh mình, Nhiều người tìm những thú vui, tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng.

Giá trị của thời gian là những gì chúng ta làm được, những hiệu quả chúng ta đạt được trong khoảng thời gian chúng ta sử dụng. Giá trị thời gian là những lợi ích từ việc chúng sử dụng 24 giờ mỗi ngày để làm những việc có hiệu quả. Đó là những giá trị mà thời gian mang lại cho chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *