Qua “con mắt” của kỹ thuật chứng khoán ngày 4/6/2015

giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoáng về khả năng diễn biến thị trường ngày 4/6/2015 qua con mắt phân tích kỹ thuật . Nguồn: VCSC CTCK Tích cực Trung lập Tiêu cực VCSC X SHS X BSC X Có thể đồng loạt lấy lại đà tăng (CTCP Chứng Khoán Bản Việt – VCSC) VCSC cho rằng […]

by trung· · 0 comments · Chứng khoán, Nhận định