Lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng

Khối lượng trái phiếu trúng thầu ở thị trường sơ cấp đã được cải thiện hơn, nhưng vẫn là ngưỡng thấp. Dự báo tuần này, lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng nhẹ do tâm lý thận trọng của NĐT và nguồn cung được cải thiện. Thị trường sơ cấp Tuần từ 11 – 15/5, thị trường trái phiếu sơ […]

by lam· · 0 comments · Tài chính - Ngân hàng