Tái cơ cấu Quỹ hạ tầng VinaCapital

Quỹ Forum One – VCG Partners hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng tổng cộng 42,4 triệu cổ phiếu các loại từu 3 quỹ đầu tư nước ngoài khác.

Theo tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Quỹ đầu tư Forum One – VCG Partners Vietnam Fund vừa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng hơn 42,4 triệu cổ phiếu từ 3 quỹ nước ngoài khác là Vietnam Infrastruscture Investment Ltd, Vietnam Infrastruscture Holding Ltd và Vietnam Infrastruscture Strategic Ltd.

Đây là giao dịch tách quỹ cơ sở hạ tầng VNI của VinaCapital thành 1 quỹ đóng và 1 quỹ mở

Cụ thể, Vietnam Infrastruscture Investment Ltd đã chuyển nhượng tổng cộng hơn 5,1 triệu cổ phiếu các loại cho Forum One – VCG Partners . Nhiều nhất là gần 3,4 triệu cổ phiếu HPG, và hơn 1 triệu cổ phiếuDBC. Trong danh mục còn có các cổ phiếu khác như VNM, FPT,GAS, HPG.

Các cổ phiếu mà Vietnam Infrastruscture Investment Ltd đã chuyển nhượng

Các cổ phiếu mà Vietnam Infrastruscture Investment Ltd đã chuyển nhượng

Vietnam Infrastruscture Investment Ltd cũng chuyển nhượng đến 17 đầu mục cổ phiếu với tổng cộng gần 25,8 triệu cổ phiếu. Trong đó, nhiều nhất là gần 3,7 triệu cổ phiếu SJD và 3,45 triệu cổ phiếu PVS, hơn 3,1 triệu cổ phiếu KBC… Trong danh mục do quỹ này chuyển nhượng, còn rất nhiều cổ phiếu đáng chú ý như VNM, FPT, HPG, CII,VCB, VSC, MWG, DRC…

Danh mục cổ phiếu Vietnam Infrastruscture Investment Ltd đã chuyển nhượng

Danh mục cổ phiếu Vietnam Infrastruscture Investment Ltd đã chuyển nhượng

Quỹ Vietnam Infrastruscture Strategic Ltd cũng đã chuyển nhượng khoảng 11,5 triệu cổ phiếu các loại cho Forum One – VCG Partners. Danh mục quỹ này chuyển nhượng có 11 đầu cổ phiếu các loại, trong đó nhiều nhất là CII với 3,52 triệu cp; tiếp đến là DIG với 2,07 triệu cp.

Dnah mục các cổ phiếu mà quỹ Vietnam Infrastruscture Strategic Ltd chuyển nhượng

Dnah mục các cổ phiếu mà quỹ Vietnam Infrastruscture Strategic Ltd chuyển nhượng

Trước đó, nhóm quỹ đầu tư Vietnam Infrastructure Investment Limited và Vietnam Infrastructure Investment Limited cũng đã đăng ký bán toàn bộ 5,4 triệu cổ phiếu HPG nhưng vẫn chưa hoàn tất. Quỹ Forum One – VCG Partners cũng đăng ký mua vào đúng số cổ phiếu mà 2 quỹ trên đăng ký bán ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *