Tài liệu Tâm lý học tội phạm,nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội phạm tăng lên

 

 

Sự kết hợp sáng tạo của một tâm lý học được công nhận chính với chuyên ngành tội phạm học ứng dụng cung cấp cho bạn những kiến ​​thức và kỹ năng cho một loạt các sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ con người và công lý.

Bạn sẽ tìm hiểu để cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho các khách hàng trong hệ thống tư pháp hình sự, đặc biệt là những người có vấn đề sức khỏe tâm thần.

Thống kê cho thấy một mối tương quan chặt chẽ giữa sức khỏe tâm thần và tội phạm, và những người có vấn đề sức khỏe tâm thần tập trung quá nhiều trong hệ thống tư pháp hình sự.

Trong chương trình này, bạn ‘ll phát triển nguồn tình cảm và trí tuệ cần thiết để tạo nên một sự nghiệp đầy thách thức nhưng bổ ích trong lĩnh vực dịch vụ con người và công lý. Sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị để đáp ứng những thách thức của công tác tại tuyến đầu của các tổ chức như các dịch vụ chính sách và cải huấn, bảo vệ trẻ em và dịch vụ thanh thiếu niên.

 

Cấu trúc chương trình
Chương trình này kết hợp đa ngành tâm lý học và tội phạm học. Bạn ‘Sẽ hoàn thành 12 khóa học và tâm lý học tội phạm 8 khóa học. Ngoài ra có 4 môn tự chọn là có sẵn trên 3 năm của chương trình.
Năm 1

Bạn ‘ll học cơ sở và các nguyên tắc:

 • Tâm lý học
 • Tội phạm
 • Pháp luật
 • Tội phạm và công nghệ thông tin
 • Truyền thông đa văn hóa.

2 năm

Bạn ‘ll khám phá sinh học, phát triển, tâm lý học nhận thức và xã hội. Nghiên cứu tội phạm học hiện đại sẽ bao gồm quản lý trường hợp để phát triển các kỹ năng trong việc giải quyết với khách hàng và phỏng vấn và quản lý con người trong những hoàn cảnh khác nhau.
3 năm

Bạn ‘ll bao gồm khái niệm tiên tiến như đánh giá tâm lý và bệnh tâm thần. Tâm lý học pháp y và phân tích hành vi tội phạm là các khóa học capstone, kết hợp học tập của bạn qua 3 năm.

&nbsp

&nbsp

Sự nghiệp
Các kỹ năng và kiến ​​thức thu được qua nghiên cứu của chương trình liên ngành này sẽ chuẩn bị cho các hệ thống công bằng và phúc lợi xã hội, đặc biệt là sự nghiệp mà đối phó với khách hàng dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao.

Thông tin liên lạc của bạn, đánh giá rủi ro, phân tích hành vi và kỹ năng nghiên cứu sẽ vị trí của bạn để tìm việc làm trong một loạt các công ty – bao gồm chính phủ, các tổ chức công cộng và tư nhân – đặc biệt là trong vai trò nơi mà đối xử với người là điều cần thiết.

Mức độ cũng cung cấp nền tảng học thuật cho những người muốn theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau của tâm lý học bao gồm:

 • tâm lý học lâm sàng
 • tâm lý giáo dục
 • tâm lý học tổ chức
 • tâm lý học phát triển
 • tâm lý học pháp y.

 

Yêu cầu đầu vào chương trình
Bạn phải hoàn thành công là 12 năm Úc hoặc một trình độ trung học phổ thông tương đương với mức trung bình tối thiểu là 70.

Trình độ tương đương cũng có thể bao gồm hoàn thành chương trình Dự bị Đại học RMIT hoặc một bài bằng tốt nghiệp trung học được công nhận trong ngành có liên quan với các lớp cần thiết.
Điều kiện tiên quyết

 • Anh
 • Đối với sinh viên quốc tế theo học các Victorian Certificate of Education: Đơn vị 3 và 4 – một số điểm nghiên cứu của ít nhất 30 trong tiếng Anh (ESL) hoặc ít nhất là 25 trong bất kỳ tiếng Anh khác.
 • Đối với sinh viên quốc tế thực hiện một năm tương đương 12 trình độ tại nước Úc, vui lòng tham khảo các nghiên cứu liên bang có thể đáp ứng điều kiện tiên quyết Victoria.

 

Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh

Học chương trình này, bạn sẽ cần phải hoàn thành một trong các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh như sau:

 • Học luyện thi IELTS (điểm tối thiểu) ban nhạc chung là 6,5 không có ban nhạc riêng lẻ dưới 6.0
 • TOEFL (trên giấy): điểm tối thiểu là 580 (có một số điểm thi tiếng Anh viết (TWE) 4,5)
 • TOEFL (trên Internet): điểm tối thiểu là 92 với tối thiểu là 20 trong mỗi phần
 • Tiếng Anh Cambridge (Advanced CAE): CAE hạng B
 • Pearsons: Điểm tối thiểu 58 (không môn nào dưới 50)

&nbsp

Cập nhật lần cuối August 4, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.