Tại sao VietinbankSC thu hút nhà đầu tư Ukraine

Hai bên đã thống nhất Phòng Thị trường vốn VietinBank sẽ là đơn vị đầu mối gửi bản giới thiệu các cơ hội đầu tư tiềm năng trong các lĩnh vực mà các NĐT cũng như DN Ucraina quan tâm.

Ngoài ra, VietinBank sẽ chuẩn bị các tài liệu giới thiệu chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ dành cho các NĐT và DN Ukraine có mong muốn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam như tư vấn tìm kiếm đối tác kinh doanh, tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), môi giới đầu tư chứng khoán, ủy thác quản lý tài sản… và các cơ hội hợp tác kinh doanh khác.

VietinBankSC cho biết, buổi gặp này sẽ tạo tiền đề quan trọng, mở ra cơ hội và thu hút NĐT, DN Ukraine tham gia vào TTCK Việt Nam thông qua việc kết nối mở tài khoản giao dịch tại Công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *