Tâm lý học về cuốc sông như thê nào?

Sự hiểu biết khoa học về đời sống tâm lý con người sẽ là nền tảng quý giá để chúng ta có thể sống và làm việc cùng với người khác một cách hiệu quả.

rp_spotlight-effect.jpg

“Tâm lý học ứng dụng cho cuộc sống” là một khóa học đặc biệt được thiết kế bởi WE Link theo hướng thực tế, theo sát những hoạt động và chức năng sống của con người trong xã hội hiện đại, qua đó mang lại cho học viên những hiểu biết về lý thuyết khoa học cũng như những kỹ năng thực hành/ ứng dụng vào trong cuộc sống hằng ngày.

rp_psychology004.jpg

 Khóa học này được thiết kế dựa trên những nộidung chính yếu từ tài liệu của tác giả Kenneth T. Strongman: Applying Psychology To Everyday Life – A Beginner’s Guide và được giảng dạy bởi các giảng viên/ chuyên gia tâm lý có uy tín trong ngành Tâm lý học tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.