Thanh khoản cải thiện lợi suất trái phiếu ngắn hạn suy giảm

Tuần qua, NHNN bơm ròng 19.400 tỷ đồng trên thị trường OMO, đồng thời 1.100 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn đã giúp cải thiện thanh khoản trong hệ thống ngân hàng.

Nhu cầu đầu tư trái phiếu tăng giúp tỷ lệ trúng thầu tăng mạnh trên thị trường sơ cấp và lợi suất kỳ hạn ngắn giảm trên thị trường thứ cấp.

Thị trường sơ cấp

Tuần từ 29/6 đến 3/7, thị trường sơ cấp huy động được 3.610 tỷ đồng trái phiếu trên tổng số 5.500 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu 66%.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 3.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm, tỷ lệ trúng thầu đạt 100%, tại mức lợi suất 6,39%/năm, giảm 1 điểm cơ bản so với tuần trước; 610 tỷ đồng trái phiếu 15 năm được huy động thành công, với tỷ lệ trúng thầu đạt 61%, ở mức lợi suất 7,64%, tăng 2 điểm cơ bản so với tuần trước. Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCS) chào thầu 1.500 tỷ đồng trái phiếu 3, 5 và 15 năm nhưng không huy động thành công.

Như vậy, tính đến hết ngày 3/7, 94.174 tỷ đồng trái phiếu chính phủ và Chính phủ bảo lãnh được đấu thầu thành công. Trong đó, có 78.915 tỷ đồng trái phiếu KBNN, hoàn thành 30% kế hoạch phát hành cả năm; 6.259 tỷ đồng trái phiếu NHCS và 9.000 tỷ đồng trái phiếu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Thị trường tín phiếu KBNN vẫn tiếp tục có một tuần giao dịch sôi động, nhưng tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 62,5% với 4.380 tỷ đồng tín phiếu được phát hành trên tổng số 7.000 tỷ đồng tín phiếu chào thầu. Tín phiếu 26 tuần đặc biệt thu hút các NĐT, với khối lượng đăng ký thầu gấp ba lần khối lượng chào thầu, tỷ lệ trúng thầu đạt 100% ở mức lợi suất 4,6%/năm, giảm 10 điểm cơ bản so với tuần trước. Tín phiếu 13 tuần huy động được 1.380 tỷ đồng, tại mức lợi suất 4,1%/năm, không thay đổi so với tuần trước đó.

Tuần này, KBNN và NHCS tiếp tục gọi thầu 6.500 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường sơ cấp. Trong đó, KBNN gọi thầu 4.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm. NHCS gọi thầu 800 tỷ đồng trái phiếu 3 năm, 500 tỷ đồng trái phiếu 5 năm và 200 tỷ đồng trái phiếu 15 năm. Đồng thời, KBNN sẽ gọi thầu 5.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 13 tuần.

Thị trường thứ cấp

Thị trường trái phiếu thứ cấp tuần qua ghi nhận khối lượng giao dịch đạt 16.111 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch trung bình ngày 3.222 tỷ đồng, giảm 38,04% so với tuần trước đó. Đây là khối lượng giao dịch trái phiếu thấp nhất kể từ đầu tháng 3.

Giao dịch thông thường (outright) chiếm ưu thế trên thị trường với tỷ trọng giao dịch 73%, giá trị giao dịch đạt 11.803 tỷ đồng; khối lượng giao dịch mua bán lại (repos) chỉ đạt 4.308 tỷ đồng, chiếm 27% tổng giá trị giao dịch thị trường.

Trong giao dịch outright, giao dịch của trái phiếu kỳ hạn 1 – 3 năm, 3 – 5 năm và 5 – 7 năm chiếm lần lượt 26%, 20% và 27%; trái phiếu kỳ hạn trên 7 năm chiếm 17% và trái phiếu từ 1 – 3 năm chỉ chiếm 10%.

NĐT nước ngoài mua ròng tuần thứ hai liên tiếp, với khoảng 401 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp sau 5 tuần bán ròng liên tiếp, thông qua các giao dịch outright và repos.

Lợi suất trái phiếu giảm mạnh ở các kỳ hạn ngắn từ 1 – 3 năm (xem bảng) cho thấy, nhu cầu tăng cao ở các kỳ hạn này.

Thị trường mở

Tuần từ 29/6 – 3/7, thị trường mở không có giao dịch reverse repo được thực hiện và không có giao dịch reverse repo đáo hạn.

Trong khi đó, NHNN đã huy động được 14.299 tỷ đồng tín phiếu các loại, giảm 64% so với khối lượng phát hành trong tuần trước đó. Trong đó, tín phiếu 28 ngày chiếm tới 60% tổng khối lượng phát hành với giá trị lên tới 8.550 tỷ đồng; tín phiếu 14 ngày chiếm 22% với 3.099 tỷ đồng và tín phiếu 56 ngày chiếm 19% với 2.650 tỷ đồng. Lợi suất tín phiếu giảm dần ở các kỳ hạn. Tín phiếu 56 ngày và 28 ngày đều giảm 2 điểm cơ bản, xuống lần lượt 3,98%/năm và 3,88%/năm. Lợi suất tín phiếu 14 ngày giảm 10 điểm cơ bản, từ 3,55%/năm xuống 3,45%/năm.

Trong tuần, có 33.684 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy trong tuần này, NHNN bơm ròng 19.385 tỷ đồng trên thị trường mở sau hai tuần hút ròng liên tiếp.

Thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng dần trong tuần đầu tiên của tháng do nhu cầu vốn tăng để đáp ứng mức dự trữ bắt buộc. Tuy nhiên, mức lãi suất này vẫn thấp hơn mặt bằng lãi suất cao nhất trong tháng 6. Khối lượng giao dịch vẫn tương đối ổn định. Lãi suất các kỳ hạn tham khảo ở mức: qua đêm (3,1%/năm, +70 điểm), một tuần (3,4%/năm, +70 điểm), hai tuần (3,7%/năm, +30 điểm), một tuần (4,0%/năm, +10 điểm).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *