Thị phần SBT mua 1,3 triệu cổ phiếu BHS

Hiện nay, tổng số cổ phần BHS do SBT nắm giữ đã tăng lên 14,94 triệu cổ phiếu, chiếm 23.71% vốn điều lệ Đường Biên Hòa.

Trước khi thực hiện giao dịch, CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã SBT- HOSE) kà cổ đông lớn sở hữu 21,64% cổ phần tại CTCP Đường Biên Hòa (mã BHS- HOSE).

SBT vừa thông báo đã mua được 1,3 triệu cổ phiếu BHS. Giao dịch được thực hiện từ ngày 05/05-31/05/2015 thông qua phương thức khớp lệnh. Trước đó, SBT đã đăng ký mua vào hơn 2 triệu cổ phiếu BHS. Giá cá giao dịch không như kỳ vọng là nguyên nhân khiến SBT không thực hiện mua đủ số cổ phiếu như đã đăng ký.

Cùng ngày, ông Bùi Văn Lang – Phó Chủ tịch HĐQT BHS đã đăng ký bán 50.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 04/06-03/07/2015. Nếu thành công, ông Lang sẽ giảm số cổ phần nắm giữ từ 198.712 cổ phiếu còn 148.712 cổ phiếu.

Sắp tới, Đường Biên Hòa sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2015 để thông qua báo cáo tiến độ triển khai việc sáp nhập Công ty CP Đường Ninh Hòa và những thay đổi về nhân sự gần đây tại Đường Biên Hòa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *