Thị trường BĐS tháng 7 sẽ bị tác động bởi nhiều chính sách mới

MBND – Kể từ ngày 1/7, hàng loạt chính sách mới bắt đầu có hiệu lực.Trong đó, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được cho là sẽ có tác động mạnh tới thị trường bất động sản. Ngoài ra còn có một số luật quan trọng khác như Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật doanh nghiệp…

Luật Nhà ở sửa đổi với nhiều thay đổi quan trọng

Luật Nhà ở sửa đổi được Quốc hội thông qua vào ngày 25/11/2014 bao gồm 13 chương, 183 điều sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015. Ngoài việc kế thừa các quy định hiện hành, Luật Nhà ở sửa đổi năm 2014 còn có tăng thêm 4 chương, 30 điều so với luật Nhà ở năm 2005.

Thị trường bất động sản đón “sóng chính sách” trong tháng 7

Luật nhà ở sửa đổi 2014 đã có những bước đột phá theo hướng nới lỏng hơn trong việc quy định người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Ngoài ra, phát triển nhà ở xã hội là chương mới quan trọng của Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực nhà ở. Luật quy định cụ thể 10 nhóm đối tượng có khó khăn về nhà ở được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở như người có công với cách mạng, công nhân lao động, người có thu nhập thấp tại đô thị…

Đặc biệt, Luật bổ sung quy định để khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội cho công nhân các khu công nghiệp thuê…

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi giúp thị trường minh bạch hơn

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi quy định đối với việc đầu tư xây dựng các dự án bất động sản để kinh doanh, ngoài việc phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng còn phải theo kế hoạch thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bao gồm 6 chương và 82 điều, Luật kinh doanh bất động sản 2014 đã có những nét mới nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua, thuê mua bất động sản cũng như thanh lọc các doanh nghiệp không đủ năng lực. hình thành trong tương lai, nhất là đối với bất động sản là nhà ở.

Cụ thể, Luật cho phép chủ đầu tư được bán tài sản hình thành trong tương lai nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định như: chỉ được thu tiền của khách hàng lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng (trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng).

Khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì không được thu quá 95% giá trị hợp đồng…

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cũng phải có mức vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng. Khi thực hiện dự án, chủ đầu tư cũng cần phải ký quỹ với mức ký quỹ từ 1-3% tổng vốn đầu tư dự án, dự án phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng.

Luật mới cũng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà Luật không cấm

Luật Doanh nghiệp có 10 chương, 172 điều. Thay đổi có tính đột phá của Luật Doanh nghiệp là thể chế hóa một cách đầy đủ quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo Hiến pháp: doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà Luật không cấm.

Luật có nhiều cải cách quan trọng trong việc giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho quá trình gia nhập thị trường.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng nhất của Luật gồm thể chế hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp năm 2013; giảm rủi ro, tăng tính chủ động, nhanh nhạy trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Luật giúp thuận lợi hóa quá trình gia nhập thị trường; giảm bớt thời gian và chi phí trong thủ tục thành lập doanh nghiệp; giảm chi phí, tạo cơ chế vận hành linh hoạt, hiệu quả cho tổ chức quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại doanh nghiệp, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông, thành viên công ty; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho các bên có liên quan tham gia vào giám sát hoạt động của doanh nghiệp.

Quy định rõ quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp được bố cục thành 10 chương gồm 66 điều. Luật quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và giám sát việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng của Luật gồm bốn nhóm là đại diện chủ sở hữu nhà nước; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án trong nước

Luật Đầu tư có 7 chương, 76 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật bảo đảm thực hiện nguyên tắc Hiến định về quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân trong các ngành nghề mà Luật không cấm.

Một trong những điểm mới quan trọng được sửa đổi, bổ sung trong Luật Đầu tư là bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tất cả các dự án đầu tư trong nước; đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà thầu nước ngoài (từ 45 ngày theo luật Đầu tư 2005 xuống còn 15 ngày).

Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, Luật đã bổ sung, hoàn thiện một số quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dự án đầu tư.

Khắc phục tình trạng chậm, hủy chuyến trong vận chuyển hàng không dân dụng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định Nhà nước định giá đối với các dịch vụ hàng không và một số dịch vụ, một số dịch vụ phi hàng không thiết yếu. Giá các dịch vụ, hàng hóa thông thường khác vẫn được điều tiết theo cơ chế thị trường do doanh nghiệp quyết định nhưng phải thực hiện niêm yết công khai. Vai trò quản lý của Nhà nước được thể hiện qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp.

Luật bổ sung quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hành không, nghĩa vụ duy trì các điều kiện và chất lượng tối thiểu dịch vụ vận chuyển; bổ sung trách nhiệm của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm kéo dài mà không được thông báo trước; giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về thời gian chuyến bay bị chậm kéo dài và chất lượng dịch vụ tối thiểu cho hành khách tại cảng hàng không, sân bay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *