Thu 33.000 tỷ đồng từ chuyển nhượng nhà đất

Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, trong năm 2014, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp nhà nước và chính quyền địa phương đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý nhà đất đối với 153.279 cơ sở nhà đất, với tổng diện tích khoảng 3 tỷ m2 đất và 136 triệu m2 nhà.

Các cấp có thẩm quyền cũng đã phê duyệt phương án sắp xếp đối với gần 1,9 tỷ m2 đất và 101 triệu m2 nhà. Số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền và mục đích sử dụng đất đạt trên 33.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, có thêm 294 cơ sở nhà, đất bao gồm 20,5 triệu m2, 8,3 triệu m2 nhà được được phê duyệt phương án sắp xếp lại. Song, theo cơ quan quản lý tài sản công, việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị đạt tỷ lệ thấp. Còn tiếp diễn việc bố trí các hộ gia đình làm nhà ở trong khuôn viên trụ sở cơ quan. Ngoài ra, việc cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định chưa chấm dứt, thậm chí không đúng quy định sau khi cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng xem xét, xử lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *