Tìm hiểu PVX không còn là cổ đông lớn vì đã bán 281.900 cổ phần PHH

Trước khi thực hiện giao dịch, TCT Xây lắp dầu khí (mã PVX- HNX) là cổ đông lớn sở hữu hơn 1,17 triệu cổ phiếu PHH, chiếm 5,87% vốn điều lệ của CTCP Hồng Hà Dầu khí.

PVX vừa cho biết đã bán thành công 281.900 cổ phần PHH. Giao dịch được thực hiện vào ngày 27/5/2015. Trong ngày, giá cổ phiếu PHH giao dịch trong khoảng từ 6.300- 6.600 đồng/ cổ phiếu.

Hiện, PVX đã giảm tỷ lệ sở hữu PHH xuống còn 4,46%, không còn là cổ đông lớn của PHH.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2015, PVX cũng cho biết sẽ tập trung thực hiện thoái toàn bộ vốn tại PHH và các công ty ICG, PVL và PVC E&C trong năm nay.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *