Tìm hiểu về lịch sự kiện chứng khoán ngày 15/6

Lịch sự kiện – diễn biến

PXS: Ngày GDKHQ Thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt (3%)

HSG: Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt của NĐTC 2013-2014 (Điều 3 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2014-2015 ngày 19/01/2015).

PXS: Ngày GDKHQ Thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt

L14: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

DBM: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

HSG: Ngày GDKHQ rả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt của NĐTC 2013-2014 (20%)

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/6

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TLG – CTCP Tập đoàn Thiên Long – Bà Cô Cẩm Nguyệt, Thành viên HĐQT đã nhận chuyển nhượng 37.950 cổ phiếu TLG vào ngày 4/6/2015 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

Cùng lúc, bà Trần Mỹ Ken, người có liên quan với bà Trần Thái Như, Thành viên HĐQT TLG và bà Lai Thị Bé, người có liên quan với ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT TLG, cũng đã lần lượt nhận chuyển nhượng 18.216 cổ phiếu và 37.950 cổ phiếu TLG mà không công bố thông tin.

CII – CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM – Trong ngày 11/6, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc đã mua thành công 15 triệu cổ phiếu CII theo phương thức khớp lệnh và nâng sở hữu lên 21.006.900 cổ phiếu (tỷ lệ 10,76%).

GIL – CTCP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh – Ba tổ chức có liên quan đến ông Lê Hùng, Chủ tịch HĐQT là Công ty TNHH May Thạnh Mỹ, Công ty TNHH MTV Bất động sản Gia Định và CTCP May hàng gia dụng GILIMEX-PPJ đã bán lần lượt 827.050 cổ phiếu, 629.940 cổ phiếu và 643.010 cổ phiếu GIL vào ngày 29/5/2015, trước khi được HOSE công bố thông tin đăng ký giao dịch.

VNA – CTCP Vận tải Biển VINASHIP – Từ 12/5 đến 10/6, ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc chỉ mua được 55.490 cổ phiếu trong tổng số 150.000 cổ phiếu VNA đăng ký mua do giá chưa đạt kỳ vọng, nên tăng sở hữu lên 77.390 cổ phiếu.

TCM – CTCP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công – Từ 12/5 đến 10/6, CTCK Thành Công (TCSC) chỉ mua được 15.000 cổ phiếu trong tổng số 200.000 cổ phiếu đăng ký mua vì giá không phù hợp, nên đã nâng sở hữu lên 15.006 cổ phiếu (tỷ lệ 0,03%).

DTA – CTCP Đệ Tam – Từ 25/3 đến 23/4, bà Nguyễn Thị Hiếu Thiện, vợ ông Trần Đức Lợi, Chủ tịch HĐQT chỉ bán thỏa thuận được 15.880 cổ phiếu DTA trong tổng số 100.000 cổ phiếu đăng ký bán vì giá cổ phiếu rớt so với dự kiến ban đầu, không đáp ứng nhu cầu tài chính, nên bà Thiện đã giảm sở hữu xuống còn 84.120 cổ phiếu. Được biết, ông Lợi hiện đang nắm giữ 2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20%).

TST – CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông – Yu Jen Chieh đã mua 70.700 cổ phiếu đã mua 70.700 cổ phiếu TST. Qua đó, cá nhân này nâng sở hữu tại TST từ 177.800 cổ phiếu, tỷ lệ 3,7% lên 248.500 cổ phiếu, tỷ lệ 5,18% và chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty từ ngày 8/6.

PPE – CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 – Tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT đăng ký bán 353.800 cổ phiếu PPE nhưng chỉ bán được 125.200 cổ phiếu do diễn biến thị trường không theo dự kiến, giao dịch cổ phiếu thanh khoản thấp. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 228.600 cổ phiếu PPE, tương ứng tỷ lệ sở hữu 11,43%.

BHS – CTCP Đường Biên Hòa – Từ 4/6 đến 12/6, ông Bùi Văn Lang, Phó chủ tịch HĐQT BHS, đã xong 50.000 cổ phiếu BHS như đăng ký, nên giảm sở hữu xuống còn 198.712 cổ phiếu (tỷ lệ 0,32%).

PGT – CTCP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex – Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist, tổ chức có liên quan đến ông Kakazu Shogo, Ủy viên HĐQT đã mua 457.711 cổ phiếu của. Qua đó, tổ chức này nâng sở hữu tại PGT từ 0 cổ phiếu lên 457.711 cổ phiếu, tỷ lệ 4,95%.

DAE – CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng – Peter Eric Dennis, cổ đông lớn đã mua 23.100 cổ phiếu DAE nâng lượng cổ phiếu DAE nắm giữ lên 145.800 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 9,73%. Trong khi đó, cũng là cổ đông lớn của Công ty, MeKong Portfolio Investments Limited đã bán 16.000 cổ phiếu DAE. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 320.300 cổ phiếu DAE, tương ứng tỷ lệ sở hữu 21,37%.

VE9 – CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 – Ông Thái Bá Tuấn, Phó giám đốc đăng ký bán 25.000 cổ phiếu VE9 và đã bán 6.800 cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Tuấn còn nắm giữ 70.041 cổ phiếu VE9.

VE3 – CTCP Xây dựng số 3 – Tổng CTCP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, tổ chức có liên quan đến ông Đặng Thanh Huấn, Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán toàn bộ 4,08 triệu cổ phiếu VE3, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51,43% nhưng đã không bán được cổ phiếu nào do đối tác mua điều chỉnh ngày thực hiện giao dịch.

EFI – CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục – Ông Nguyễn Quang Vinh, cổ đông lớn đã mua 112.100 cổ phiếu EFI. Sau giao dịch, ông Vinh nâng lượng cổ phiếu EFI nắm giữ lên 1.315.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 12,09%.

HHG – CTCP Hoàng Hà – Ông Phạm Xuân Nhượng, cổ đông lớn đã bán 180.000 cổ phiếu HHG. Qua đó, ông Nhượng giảm lượng cổ phiếu HHG nắm giữ xuống còn 866.300 cổ phiếu HHG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 5,22%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NHS – CTCP Đường Ninh Hòa – Ông Trần Kim Dũng, Tổng giám đốc đăng ký bán 50.000 cổ phiếu NHS từ 16/6 đến 15/7 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, qua đó sẽ giảm sở hữu từ 152.312 cổ phiếu (tỷ lệ 0,25%) về còn 102.312 cổ phiếu (tỷ lệ 0,17%).

Cùng thời gian này, bà Võ Thị Thủy Tiên, Giám đốc Tài chính NHS, đã đăng ký mua vào 30.000 cổ phiếu với mục đích đầu tư, qua đó sẽ nâng sở hữu từ 26.750 cổ phiếu (tỷ lệ 0,04%) lên tới 56.750 cổ phiếu (tỷ lệ 0,09%).

HAH – CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An – Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Phúc Thịnh đăng ký bán hết 243.320 cổ phiếu từ 16/6 đến 15/7 để cơ cấu lại danh mục. An Phúc Thịnh là tổ chức có liên quan đến ông Bùi Tuấn Ngọc, Phó chủ tịch HĐQT Công ty. Ông Ngọc hiện không nắm giữ cổ phiếu HAH nào.

Tin doanh nghiệp

PVC – Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí – CTCP – 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu của công ty ước đạt 1.900 tỷ đồng – vượt 28,3 % kế hoạch 6 tháng đầu năm và hoàn thành 56 % kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 180 tỷ đồng – vượt 117% kế hoạch 6 tháng đầu năm và hoàn thành 87% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 150 tỷ đồng – vượt 132% kế hoạch 6 tháng đầu năm, hoàn thành 93% kế hoạch năm.

HRC – CTCP Cao su Hòa Bình – Tháng 5, HRC đã thu mua 101,2 tấn và bán 80,6 tấn mủ cao su, đạt doanh thu 2,89 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, HRC thu mua được gần 646 tấn (hoàn thành 21,53% kế hoạch năm) và bán được gần 845 tấn, đạt doanh thu 29,8 tỷ đồng.

DPR – CTCP Cao su Đồng Phú – Tháng 5/2015, Công ty giao bán được 626 tấn mủ cao su, với giá trung bình 31,2 triệu đồng/tấn, ước đạt 27,4 tỷ đồng doanh thu, 10,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, DPR ước đạt 185,4 tỷ đồng doanh thu, 53 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

LIG – CTCP Licogi 13 – 5 tháng đầu năm 2015, công ty đạt 330,5 tỷ đồng doanh thu – hoàn thành 35% kế hoạch cả năm 2015. Trong đó, doanh thu xây lắp là 324 tỷ (bằng 37% kế hoạch) và doanh thu bất động sản là 6 tỷ (bằng 11% kế hoạch). Giá trị sản lượng của công ty là 426,5 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 5 tháng đầu năm của LIG đạt 10,3 tỷ đồng – bằng 28% kế hoạch.

HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát – Đã thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Trần Đình Long dùng cổ phiếu của mình để đảm bảo cho Công ty TNHH MTV Thương mại và sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Phát (là công ty của HPG) được vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công với hạn mức vay là 600 tỷ đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.Tài sản được sử dụng để đảm bảo cho khoản vay là 3 triệu cổ phiếu HPG. Giá trị tài sản đảm bảo là 60 tỷ đồng.

BHS – CTCP Đường Biên Hòa – Sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2014 – 2015 vào lúc 8h30 thứ Sáu, ngày 26/6/2015 tại trụ sở chính Công ty, Khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nội dung họp để bàn về tiến độ sáp nhập CTCP Đường Ninh Hòa (NHS) và thông qua việc thay đổi một loạt nhân sự chủ chốt.

BCE – CTCP Xây dựng và giao thông Bình Dương – HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Đỗ Văn Minh kể từ ngày 12/6/2015, đồng thời thống nhất bầu ông Quảng Văn Viết Cương làm Thành viên HĐQT, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

ACC – CTCP Bê tông BECAMEX – HĐQT thông qua việc mua 0,9 triệu cổ phần của CTCP Đá ốp lát An Bình do CTCP Khoáng sản BECAMEX nắm giữ. Thời hạn mua từ ngày 1/7/2015 với giá mua là giá trị sổ sách theo BCTC năm 2014 đã kiểm toán của Đá ốp lát An Bình là 10.685 đồng/CP.

LSS – CTCP Mía đường Lam Sơn – Quyết định chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/7 để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi năm tài chính từ năm dương lịch từ 1/1 – 31/12 hằng năm sang áp dụng năm tài chính từ ngày 1/7 năm nay đến 30/6 năm sau và sửa đổi điều lệ Công ty. Thời gian thực hiện từ 12/6 đến 30/7.

DXG – CTCP Dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh – HĐQT thông qua việc chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 10%. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6-7 năm nay. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến là ngày 29/6.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – HĐQT quyết về việc mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại CTCP Cấu kiện bê tông DIC Tín Nghĩa (DTC) với giá 1.600 đồng/CP; trả ngay các cổ đông khoảng 3,5 tỷ đồng và nhận lại nguyên trạng công ty và nhà máy, công nợ (ngân hàng, khách hàng, bảo hiểm, lương CBCNV…). DIG cũng sẽ cùng với DTC làm việc với ngân hàng về giảm lãi suất và rút đơn kiện, cùng với đó là việc miễn, giảm tiền thuê mặt bằng nhà máy.

BTP – CTCP Nhiệt điện Bà Rịa – Ngày 29/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 31/7 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2014 theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán từ ngày 14/8.

TPC – CTCP Nhựa Tân Đại Hưng – Ngày 24/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 26/6 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán từ ngày 15/7.

SVC – CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn – HĐQT quyết định tham gia đầu tư góp vốn bằng tiền mặt là 30,6 tỷ đồng vào Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt, tương đương với 51% số vốn điều lệ mới của công ty này là 60 tỷ đồng.

MWG – CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động – HOSE đã chấp thuận cho mã MWG được niêm yết bổ sung gần 27,95 triệu cổ phiếu kể từ ngày 15/6/2015. Đây là số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của MWG. Sau khi bổ sung, MWG có tổng cộng hơn 139,9 triệu cổ phiếu đang niêm yết trên HOSE.

PXA – CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An – Quyết định miễn nhiệm ông Đường Hùng Cường thôi chức danh Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 12/6/2015. Bên cạnh đó, HĐQT cũng miễn nhiệm ông Trần Đình Toàn thôi chức danh Giám đốc công ty kể từ ngày 12/6/2015. Trong khi đó, HĐQT của công ty đã bầu ông Trần Đình Toàn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của công ty kể từ 12/6/2015. Ông Đường Hùng Cường sẽ được bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc công ty.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *