Tìm hiểu về thị trường chứng khoán

Một bạn độc giả tâm sự rằng: “Mình muốn đầu tư chứng khoán nhưng thực sự mà nói không biết bắt đầu từ đâu và cách thức chơi chứng khoán như thế nào?”

Sau đây mình sẽ khái quát các bước tham gia chứng khoán một cách cụ thể để cho các bạn dễ hình dung.

Bước 1:sách chứng khoán đầu tư và quản lý

sách chứng khoán

 

Đọc sách để có các kiến thức thức căn bản về chứng khoán gồm: Tìm hiểu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Phân tích và Đầu tư Chứng khoán, Phân tích Báo cáo Tài Doanh nghiệp,Chứng khoán đầu tư và quản lý (có thể tìm hiểu các sách là các tác giả của các trường Đại học khối Kinh tế là được, vì theo chuẩn chung của Bộ Giáo dục, riêng các sinh viên ngành tài chính ngân hàng không cần đọc nữa vì đã học rồi).

Bước 2: Cách xem Bảng giá Chứng khoán Online (Bổ sung thêm Cách thức khớp lệnh giao dịch trong phiên khớp lệnh định kỳ tại SGDCK Tp. Hồ Chí Minh).

bảng chứng khoán online

Bước 3: Cách tra cứu thông tin Chứng khoán ở đâu tốt nhất để làm cơ sở cho quyết định đầu tư chứng khoán

Bước 4: Tìm hiểu một số các kiến thức căn bản khác trước khi tham gia đầu tư thật: Chơi Chứng khoán cần ít nhất bao nhiêu tiền?, Chu kỳ thanh toán T+3, Ngày giao dịch không hưởng quyền, Ngày đăng ký cuối cùng và Ứng trước tiền bán chứng khoán, giá tham chiếu và sự điều chỉnh giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền, cổ phiếu quỹ, tâm lý trong đầu tư chứng khoán … (Mình sẽ còn viết và bổ sung thêm dần).

Bước 5: Phân tích cơ bản và cách lựa chọn cổ phiếu: là bước chủ yếu hướng đến việc trong số hơn 700 mã trên sàn thì cơ sở nào để trong giai đoạn này chúng ta chỉ chọn lựa 1 số mã nhất (nôm na để trả lời cho câu hỏi lựa chọn cổ phiếu A mà không phải là cổ phiếu B và vì sao?) (Mình đang viết dở).

Bước 6: Chiến lược đầu tư trên thị trường chứng khoán: sau khi đã chọn được cổ phiếu để đầu tư, giao dịch thì vấn đề lúc này là lúc nào bắn đầu nên mua và lúc nào bắt đầu nên bán để có lợi nhất, chiến lược là ra sao, nguyên tắc đầu tư thế nào (để trả lời cho câu hỏi thời điểm mua bán và chiến lược mua bán theo Phân tích cơ bản).

Bước 7: Mở tài khoản Chứng khoán: các vấn đề liên quan đến mở tài khoản chứng khoán như hướng dẫn mở tài khoản, dịch vụ online, dịch vụ đòn bẩy margin, các loại phí, vấn đề chuyển tiền, vấn đề sự hỗ trợ của nhân viên môi giới tư vấn, nhất là trong thời gian đầu tham gia, … (Để trả lời cho câu hỏi mở tài khoản chứng khoán ở đâu là tốt nhất).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *