Tin hot BĐS : Giải ngân được 1/4 gói 30.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/4/2015, tổng số tiền đã cam kết là 13.078 tỷ đồng, đã giải ngân là 7.155 tỷ đồng. Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhânđã hợp đồng cam kết cho vay 16.870 hộ với số tiền là 7.999 tỷ đồng. Đã giải ngân cho 16.432 hộ với số tiền là 5.211 tỷ đồng.

Nguyên nhân tốc độ giải ngân không như kỳ vọng được Bộ Xây Dựng giải thích như sau:

Thứ nhất: chính sách tín dụng hỗ trợ nhà ở là một chính sách mới, mới làm lần đầu, vì vậy không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc ban đầu.

Thứ hai: mặc dù các địa phương đã bước đầu chú ý thúc đẩy việc đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ song hiện vẫn có rất ít nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán thấp hơn 15 triệu đồng/m2 để bán cho người dân, nên người dân chưa thể vay vốn;

Thứ ba: đây là gói tín dụng có vay, có trả, nên mặc dù lãi suất vay có thấp hơn lãi suất thương mại, nhưng người dân cũng phải cân nhắc, tính toán khả năng trả nợ mới ký hợp đồng vay vốn;

Thứ tư: phía Ngân hàng khi cho vay cũng phải bảo đảm khả năng thu hồi nợ từ phía khách hàng là hộ gia đình cá nhân

Đối với tổ chức, cam kết cho vay 38 dự án với số tiền là 5.079 tỷ đồng, đã giải ngân cho 33 dự án, dư nợ là 1.944 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 02 năm triển khai số tiền được các ngân hàng cam kết cho vay là 13.078 tỷ đồng (đạt 43,3%), góp phần hỗ trợ cho khoảng 17.000 hộ được cải thiện nhà ở.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *