[tin hot]Quỹ PXPVF chuyển lượng cổ phiếu trị giá 1.600 tỷ sang cho quỹ PXP VEEF

Ngày 19/5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện chuyển quyền sở hữu danh mục cổ phiếu niêm yết của quỹ PXP Vietnam Fund (PXPVF) sang cho quỹ PXP Vietnam Emerging Equity Fund (PXP VEEF).

Việc chuyển nhượng là do quỹ PXPVF đã được sáp nhập vào quỹ PXP VEEF từ cuối tháng 2/2015. Cả 2 quỹ này được quản lý bởi PXP Vietnam Asset Management. Trước sáp nhập, quỹ PXP VEEF là quỹ mở có quy mô chỉ bằng ½ so với PXPVF, vốn là quỹ đóng.

Tổng cộng có 37 mã cổ phiếu đã được chuyển giao sang cho PXP VEEF với tổng giá trị thị trường đạt gần 1.600 tỷ đồng, tương đương 74 triệu USD. Khoản đầu tư lớn nhất trong số này là 3,5 triệu cổ phiếu VNM, trị giá gần 380 tỷ đồng. Bốn khoản đầu tư khác trị giá trên 100 tỷ gồm có HCM, REE, STB và FPT.

Vào tháng 12/2010, PXP cũng đã sáp nhập quỹ Vietnam Lotus Fund vào quỹ PXP VEEF. Tính đến nay, quỹ PXP VEEF đã hoạt động được gần 10 năm.

Tính đến cuối tháng 4/2015, tổng giá trị tài sản ròng của PXP VEEF (đã bao gồm số liệu hợp nhất với PXPVF) đạt 114 triệu USD, bao gồm 42 cổ phiếu niêm yết và 4 cổ phiếu chưa niêm yết.

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của PXP VEEF

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của PXP VEEF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *