Trình bày quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội

 

Nơi ban hành Sở GDCK Hà nội
Loại Văn Bản Quyết định
Số Văn Bản 236/QĐ-SGDHN
Tên Văn Bản Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội
Người ký Tổng Giám đốc Trần Văn Dũng
Ngày đăng tin 24 – 04 – 2015
Nội dung tóm tắt
Ngày 24/04/2015, Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội đã ký Quyết định số 236/QĐ-SGDHN về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 468/QĐ-SGDHN ngày 09/07/2010 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội về việc ban hành Quy chế Quản lý Thị trường đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội, Quyết định số 131/QĐ-SGDHN và Quyết định số 343/QĐ-SGDHN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 468/QĐ-SGDHN. Chi tiết trong văn bản đính kèm.
Văn Bản 2015.04.24_Quy_che_UPCoM.zip
VB liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.