Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của HSBC tăng 10%

Theo đó, lợi nhuận trước thuế tăng 10% trong nửa đầu năm 2015, đạt 13,628 tỷ USD, so với mức 12,340 tỷ USD cùng kỳ năm 2014.

Tập đoàn HSBC vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, trong đó có nhiều điểm sáng trong lợi nhuận nhờ thị trường châu Á.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế tăng 10% trong nửa đầu năm 2015, đạt 13,628 tỷ USD, so với mức 12,340 tỷ USD cùng kỳ năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế điều chỉnh tăng 2%, đạt 13,002 tỷ USD so với 12,722 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái do kết quả hoạt động tốt tại châu Á.

Lợi nhuận trên cổ phiếu là 0,48 USD và cổ tức trên cổ phiếu thường là 0,2 USD so với 0,5 USD và 0,2 USD của cùng kỳ năm 2014. Cổ tức giữa kỳ lần thứ hai là 0,1 USD.

Doanh thu điều chỉnh tăng 4% đạt 30,772 tỷ USD chủ yếu do hoạt động nổi bật của Khối Nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu và Thị trường tiền tệ, đặc biệt trong hoạt động Vốn và Ngoại hối. Doanh thu cũng tăng trong Khối Ngân hàng bán lẻ và quản lý tài sản và Khối Dịch vụ Tài chính Doanh Nghiệp.

Mức tăng trưởng 6% tại các khối kinh doanh thể hiện rõ sức mạnh của mô hình ngân hàng toàn cầu, trong khi doanh thu từ các sản phẩm nghiệp vụ ngân hàng tăng trưởng 8% cho thấy giá trị và tiềm năng của mạng lưới quốc tế.

6 tháng đầu năm, HSBC cũng đã bắt đầu các chương trình cắt giảm chi phí và giảm tài sản có rủi ro. Ngân hàng cũng hoàn tất việc bán mảng kinh doanh ở Brazil với giá 5,2 tỷ USD.

Theo ông Stuart Gulliver, Tổng giám đốc Tập đoàn HSBC, mô hình kinh doanh toàn cầu đa dạng của HSBC cho phép gia tăng lợi nhuận trong bối cảnh tăng trưởng chậm diễn ra trên thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.