Tứ đồ LTDC- bạn thuộc khoản nào

Khái niệm kim tứ đồ?

Bạn  có  tự  do  về  tiền  bạc  không?  Khi   bạn  đang  phải   vật  lộn  với   tài   chánh trong  cuộc  đời   mình,  cuốn  sách  này  hoàn  toàn  dành  cho  bạn.  Nếu  bạn  muốn kiểm soát những gì  bạn đang làm hôm nay hầu như có thể thay đổi  số phận và tiền  bạc  lận  đận  của  mình,  cuốn  sách  này  sẽ  giúp  cho  bạn  vạch  được  một  lối thoát riêng mình.

Trong xã hội  có bốn nhóm người  làm ra tiền bạc được thể hiện trong bảng sau:

kim tứ đồ là gì
kim tứ đồ là gì

Mỗi   người   trong  chúng  ta  í t  nhất  cũng  thuộc  về  một  trong  bốn  nhóm người   đó.  Vị   trí   tồn  tại   của  chúng  ta  trong  bốn  nhóm  người   đó  sẽ  quyết  định nguồn  thu  nhập  đem  lại   cho  chúng  ta.  Nhiều  người   dựa  vào  đồng  lương  lãnh được  mỗi   tháng  và  cho  đó  trở  thành  những  người   làm  công  trong  xã  hội ,  trong khi   đó  số  khác  tự  kinh  doanh  làm  ăn  trong  khuôn  khổ  cá  nhân  hay  gia  đình.

Những  người   làm  công  hay  những  người   làm  tư  nằm  phía  bên  trái   bảng.  Phía bên phải  bảng là những cá nhân kiếm tiền từ doanh nghiệp kinh doanh hay các khoản đầu tư của mình. Hình  vẽ  trên  tóm  tắt  bốn  nhóm  người   trong  xã  hội   làm  nên  thế  giới   kinh doanh  này,  họ  là  những  ai   và  yếu  tố  nào  hun  đúc  nên  tính  cách  đặc  thù  của

mỗi   một  nhóm  người . kim Tứ  đồ  ấy  giúp  cho  bạn  thấy  được  mình  đang  thuộc  nhóm người  nào, mà nhờ đó bạn có thể tự vạch cho mình một hướng hành động theo những  gì   bạn  mong  muốn  trong  tương  lai ,  một  khi   bạn  tự  chọn  cho  mình  một con  đường  riêng  biệt  có  thể  đưa  bạn  đến  sự  tự  do  về  tài   chánh.  Hẳn  nhiên,  sự tự do ấy có thể đạt được trong cả bốn nhóm C hay Đ sẽ giúp bạn đạt được mục đích nhanh chóng hơn. Một nhóm người  L thành đạt đều có khả năng trở thành một cá nhân thành công thuộc nhóm Đ.

BẠN MUỐN TRỞ THÀNH AI KHI BẠN TRƯỞNG THÀNH?

Quyển  sách  này  vô  hình  trung  trở  thành  phần  II  tiếp  nối   với   quyển  sách đầu  của  tôi ,  Dạy  con  làm  giàu,  tập  I.  Đối   với   những  độc  giả  chưa  xem  qua  Dạy con  làm  giàu,  thì   nội   dung  quyển  sách  ấy  viết  về  những  bài   học  khách  nhau  do hai  người  bố  truyền dạy  lại   cho  tôi  về  chủ để  tiền bạc và  sự  lựa  chọn  cách  sống trong đời . Một người  là bố ruột, còn người  kia là bố người  bạn thân nhất của tôi .

Một người  có một nền học vấn rất cao trong khi  người  kia chỉ  học tới  trung học. Một người  thì  nghèo, còn người  kia lại  rất giàu. Cứ  mỗi   khi   người   ta  hỏi   tôi ,  “Cháu  sẽ  muốn  trở  thành  ai   khi   cháu  trưởng thành?” Người   bố  nghèo  có  học  thức  cao  của  tôi   luôn  khuyến  khích,  “Hãy  đi   đến trường ráng họ giỏi , và tìm một công việc ổn định an toàn”. Nói   chư  thế,  ý  chí   của  Người   muốn  đề  nghị   một  hướng  sống  như  hình dưới

kim tứ đồ là gì,4 nhóm người trong xã hội
kim tứ đồ là gì,4 nhóm người trong xã hội

Người   bố  nghèo  mong  muốn  tôi   trở  thành  một  nhân  viên  nhóm  L  có  mức lương  cao,  hoặc  một  chuyên  gia  làm  tư  có  mức  phí   cao  như  bác  sĩ ,  luật  sư  hay kế  toán  gia.  Người   bố  nghèo  của  tôi   luôn  quan  tâm  về  một  công  việc  đều  đặn, nhiều  phúc  lợi   và  đảm  bảo  công  việc.  Điều  đó  giải   thích  tại   sao  Người   đã  trở thành một công chức chính phủ có mức lương cao, trở thành một nhân vật lãnh đạo đầu ngành giáo dục của tiểu bang Hawaii . Trong  khi   đó  người   bố  giàu  có  nhưng  í t  học  thức  lại   đưa  ra một  lời   khuyên khác  hẳn.  Người   khuyến  khích  thế  này,  “Hãy  đi   đến  trường,  tốt  nghiệp  đại   học, sau đó tự kinh doanh và trở thành một nhà đầu tư thành công.” Nói  như thế, ý của Người  muốn đề nghị  một hướng sống như hình dưới .

kim tứ đồ là gì,4 nhóm người trong xã hội
kim tứ đồ là gì,4 nhóm người trong xã hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *