Vấn đề thêm 16 doanh nghiệp thống nhất quyền trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu

Trước giờ giao dịch 21/05: “Ngày hội” trả cổ tức, VFR đột biến trước ngày SCIC thoái vốn

FLC chia cổ tức tỷ lệ 20% vốn cổ phần

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu thưởng của 12 doanh nghiệp

1

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Ngày 17/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1 của niên độ tài chính năm 2013 – 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 1/7/2015.

CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HMC): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2015.

CTCP Đầu tưu và phát triển Cảng Đình Vũ (DVP): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).

CTCP FPT (FPT): Ngày 1/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 12/6/2015. Đồng thời thông báo ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).

CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vinacomin (ITS): ngày 1/6/2015 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện 15/6/2015.

CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây (WSB): Ngày 2/6/2015 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 16/6/2015.

CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS): Ngày 4/6/2015 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiên 25/6/2015. Đồng thời thông báo ngày ĐKCC chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:0,2 (01 cổ phiếu nhận 0,2 cổ phiếu thưởng).

CTCP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (DDN): Ngày 29/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thực hiện 17/6/2015.

CTCP Kỹ thuật ô tô Trường Long (HTL): Ngày 29/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 16/6/2015.

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP): Ngày 4/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thực hiện 23/6/2015.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2): Ngày 1/6/2015 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 22% (01 cổ phiếu nhận 2.200 đồng). Thời gian thực hiện 1/7/2015.

CTCP Bóng đèn Điện quang (DQC): Ngày 2/6/2015 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 24/6/2015. Đồng thời thông báo ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ thực hiện 10:1 (10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).  Thời gian thực hiện ngày 18/6/2015. Đồng thời, PAC thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE): Ngày 4/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 25/6/2015.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC): Ngày 5/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Thời gian thực hiện 10/7/2015. Đồng thời, DRC cũng thông báo ngày ĐKCC chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 4,5% (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Thời gian thực hiện 19/6/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.