Vạn Phát Hưng tăng gấp đôi vốn điều lệ

Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH) công bố Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản ngày 19/6/2015.

ĐHCĐ Vạn Phát Hưng đã thông qua phương án tăng gấp đôi vốn điều lệ từ 302 tỷ đồng lên 604 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu. Cụ thể như sau:

– Phát hành thêm 15,1 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 50%), tăng vốn điều lệ từ 302 tỷ đồng lên 453 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ khoản lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm cuối năm 2014.

– Phát hành thêm 15,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 3:1 – căn cứ vào số lượng cổ phiếu 45,3 triệu đơn vị sau phát hành đợt 1) – tăng vốn điều lệ từ 453 tỷ đồng lên 604 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu – tương đương số tiền thu về của VPH ở vào khoảng 151 tỷ đồng.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành qua 2 đợt của VPH đạt 30,2 triệu đơn vị với số tiền thu về khoảng 151 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, số tiền nói trên sẽ được dùng để đẩy nhanh tiến độ thi công và/hoặc đóng tiền sử dụng đát cho các dự án (80 tỷ đồng) và giảm bớt nợ vay, tái cơ cấu nguồn vốn (71 tỷ đồng).

Vạn Phát Hưng cho biết số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 90 tỷ đồng. Trong trường hợp Công ty không thu hồi đủ số tiền tối thiểu nói trên, phương án thay thế là thừ một phần tiền thu chuyển nhượng Block 2, Block 5 dự án La Casa hoặc tiền thu từ chuyển nhượng đất dự án Nhơn Đức cho Trường Đại học, hoặc huy động vốn từ nhà đầu tư bên ngoài và/hoặc vay vốn ngân hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *