VC7 và LBE chưa thể hoàn thành được kế hoạch đặt ra

Cả VC7 và LBE đều có mức doanh thu trong kỳ sụt giảm, kết thúc nửa đầu năm chưa hoàn thành được 50% kế hoạch lãi cả năm 2015.

CTCP Xây dựng số 7CTCP Sách và thiết bị trường học Long An công bố Kết quả kinh doanh quý 2/2015.

CTCP Xây dựng số 7 (mã CK: VC7): Riêng quý 2/2015 doanh thuthuần chỉ đạt 77,7 tỷ đồng giảm 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá vốn hàng bán chiếm tới gần 94% doanh thu thuần nên lợi nhuậngộp chỉ đạt 4,63 tỷ đồng giảm 45,53% so với quý 2/2014.

Trong kỳ VC7 có thêm 2,37 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính trong khi chi phí bán hàng giảm 65,11% thì chi phí QLDN tăng thêm gần 20%, công ty chịu thêm khoản lỗ khác 1,85 tỷ đồng nên kết quả VC7 chỉ lãi ròng 601,6 triệu đồng chỉ bằng 1/3 LNST cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty, hoạt động SXKD của công ty trong quý 2/2015 vẫn diễn ra bình thường tuy nhiên LNST giảm là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, VC7 đạt gần 128 tỷ đồng doanh thu thuần, LNST đạt 2,2 tỷ đồng lần lượt giảm 28,6% và 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy với kế hoạch năm 2015 đạt 402,15 tỷ đồng doanh thu và 6,869 tỷ đồng LNST thì kết thúc nửa đầu năm 2015 tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của VC7 là không cao với 32% kế hoạch doanh thu và kế hoạch LNST.

CTCP Sách và thiết bị trường học Long An (mã CK: LBE): Riêng quý 2/2015, doanh thu thuần đạt 23,5 tỷ đồng giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 2,23 tỷ đồng giảm mạnh 36,3% so với quý 2/2014.

Sau khi trừ các khoản chi phí, LBE lãi ròng 517,6 triệu đồng giảm 33,26% so với cùng kỳ năm ngoái, do quý 1/2015 doanh nghiệp này chịu lỗ nên lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, LBE lãi sau thuế 472,7 triệu đồng giảm 39,28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2015, LBE đặt mục tiêu doanh thu 57 tỷ đồng và LNTT đạt 2,3 tỷ đồng. Với kế hoạch này kết thúc 6 tháng đầu năm 2015, LBE đã hoàn thành được 41% kế hoạch doanh thu và 29,56% kế hoạch LNTT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *