Vì sao Bình Định lại thu hồi dự án du lịch 250tr USD

Dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội, có quy mô diện tích 325 ha dọc bờ biển Vĩnh Hội (thuộc địa phận xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định). Dự án có vốn đầu tư thực hiện giai đoạn 1 là 250 triệu USD, tổng kinh phí đầu tư cả hai giai đoạn là 500 triệu USD.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định giao Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, lập thủ tục thu hồi dự án Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội đã cấp cho Công ty TNHH MTV du lịch và khách sạn Việt – Mỹ. Lý do thu hồi dự án là dù đã nhiều năm kể từ khi được cấp phép đầu tư nhưng dự án vẫn không được triển khai thực hiện.

Dự án được khởi công từ tháng 12/2007, theo kế hoạch sẽ được hoàn thành vào năm 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *