Vì sao Lê Thanh Thản sở hữu 20% vốn của PDC

Được biết, con đẻ của ông Thản là bà Lê Thị Hoàng yến cũng đang nắm giữ 587.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 3,91% vốn của PDC.

Ông Lê Thanh Thản đã nhận chuyển nhượng 3 triệu cổ phiếu PDC, tương ứng tỷ lệ 20% vốn của công ty này. Trước khi giao dịch được thực hiện, ông Thản không nắm giữ cổ phiếu PDC nào.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Trung Kiên – chồng bà Lê Thị Hoàng Yến cũng đã nhận chuyển nhượng 2,85 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 19% vốn của PDC.

Tương tự như ông Thản, trước khi giao dịch được thực hiện, ông Kiên không nắm giữ cổ phiếu PDC nào.

Ngoài ra, một cá nhân khác là Lê Kim Giang cũng đã mua hơn 1,57 triệu cổ phiếu và sở hữ 10,52% vốn của PDC.

Tổng khối lượng cổ phiếu PDC mà ba cá nhân trên giao dịch là 7.428.756 cổ phiếu.

Ngày thay đổi sở hữu của ba giao dịch trên đều là 27/5/2015.

Trước đó, CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH-HNX) đã thông báo đã hoàn tất giao dịch thoái vốn tại PDC. Vào ngày 22/5, OCH đã bán thành công 7.428.756 cổ phần như đã đăng ký (đúng bằng lượng cổ phần mà ba cá nhân trên giao dịch).

Giao dịch được thực hiện thỏa thuận với giá trị chuyển nhượng hơn 50 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *