Vì sao PAN Food muốn nắm giữ 51% cổ phần LAF

 

Với giá chào mua dự kiến 13.800 đồng/cổ phiếu, PAN Food dự chi khoảng 57 tỷ đồng cho thương vụ này. Thời gian thực hiện dự kiến từ 30 – 60 ngày sau khi UBCK có văn bản chấp thuận.

PAN Food hiện đang là cổ đông lớn của LAF với sở hữu 23,03% vốn điều lệ, tương ứng với 3.391,757 cổ phiếu LAF. Đây là số cổ phiếu PAN Food vừa nhận chuyển nhượng từ công ty mẹ CTCP Xuyên Thái Bình (PAN). Như vậy, nếu giao dịch thành công, PAN Food sẽ tăng số cổ phiếu nắm giữ lên 7.515.243 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu trên 51%, đủ để có thể chi phối LAF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *