Vietcombank lên kế hoạch sáp nhập với ngân hàng nào?

Tin tức trên Thời Báo Tài Chính Việt Nam, Vietcombank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, với việc thông qua chủ trương sáp nhập một tổ chức tín dụng vào Vietcombank, cùng thay đổi một số vị trí nhân sự cấp cao…

1

Tại Đại hội, một số nội dung quan trọng đã được biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao. Cụ thể: Để tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực quản trị và điều hành, tại Đại hội, Vietcombank đã có tờ trình về việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh để dự kiến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; tờ trình về việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lại Hữu Phước để cử giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát, tuân thủ; Các tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vietcombank; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Ngoài ra, Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội, vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cho biết, Vietcombank đặt mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng số 1 tại thị trường trong nước cả về quy mô và chất lượng, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, tầm vóc và tính cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam so với các ngân hàng trong khu vực.

Được biết, Vietcombank hiện đang sở hữu cổ phần tại một số tổ chức tín dụng khác như: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank)…

Ngoài ra, sau sự cố xảy ra với Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) hồi cuối tháng 7 vừa qua, Vietcombank cũng ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện nhằm hỗ trợ VNCB về quản trị, điều hành và hoạt động.

Trước đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Phước Thanh cho biết trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online “khả năng VNCB về với VCB hay không tôi không nói trước được, thời gian sẽ trả lời. Vì bản thân hai ngân hàng đều là cổ phần nên mọi việc nếu có xảy ra sẽ được làm theo quy định của pháp luật”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.