VietinbankSC thay đổi danh mục margin và những vấn đề xảy ra

Ông Khổng Phan Đức, Tổng giám đốc VietinbankSC cho biết, việc thay đổi danh mục margin nhằm đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán.

Năm 2015, VietinbankSC đặt mục tiêu doanh thu 170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 85 tỷ đồng, cổ tức 6 – 8%. Quý I/2015, Công ty lãi 14,6 tỷ đồng.

Với mức vốn hiện tại là 789,93 tỷ đồng, VietinbankSC đang cân nhắc chủ trương nâng vốn lên hơn 1.000 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 từ lợi nhuận để lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published.