Vinaplast tìm đối tác chuyển nhượng lại vốn

HĐQT CTCP Nhựa Việt Nam vừa họp để thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Nhựa Việt Phước và nhựa Thăng Long.

Theo tin từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước, CTCP Nhựa Việt Nam (VINAPLAST) vừa công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần.

Theo đó, HĐQT công ty quyết định chuyển nhượng toàn bộ hơn 2,2 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cp của CTCP Nhựa Việt Nam tại công ty Nhựa Việt Phước nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn công ty. Số cổ phần này sẽ được chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận với mức giá tối thiểu không thấp hơn giá trị số sách. Thời gian chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong năm 2016.

vINAPLAST

Nhựa Việt Phước là công ty con của VINAPLAST, ông Lê Hoàng, tổng giám đốc CTCP nhựa Việt Nam, được bầu làm chủ tịch HĐQT nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2013 đến 2018 từ tháng 8/2013.

Cùng ngày, HĐQT công ty cũng phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 188.662 cổ phần mệnh giá 100.000 đồng/cp của công ty tại CTCP Nhựa Thăng Long. Số cổ phần này sẽ chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận với giá tối thiểu không thấp hơn giá trị trên sổ sách. Công việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong năm 2015.

Nhựa Thăng Long là công ty con của VINAPLAST, ông Lê Hoàng cũng được bầu là thành viên HĐQT nhựa Thăng Long nhiêm kỳ 2010 – 2015, vào tháng 5/2010, ông Hoàng được bổ nhiệm giám đốc công ty cho đến thán 7/2013.

Cũng trong buổi họp, HĐQT công ty đã thông qua quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO) thực hiện nhiệm vụ kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong năm 2015.

HĐQT nhất trí ủy quyền cho ông Lê Hoàng – tổng giám đốc CTCP nhựa Việt Nam tìm đối tác chuyển nhượng và làm các thủ tục liên quan.

Thanh Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *