VNDirect chưa thoái được vốn khỏi SDU

Trên báo cáo tài chính của VND, giá trị sổ sách của gần 3,3 triệu cổ phiếu SDU là hơn 108,8 tỷ đồng (tương đương mức giá 33.462 đồng/cp).

Theo thông tin Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP chứng khoán VNdirect chưa bán được cổ phiếu SDU (CTCP Đô thị và phát triển sông Đà) nào trong lượng cổ phiếu đã đăng ký.

c09a84076a7480ee005ed07ddddd439b-1435552299987

Trước đó, VNDirect đã đăng ký bán hết 3.252.100 cổ phiếu SDU (tương đương tỷ lệ 16,26% vốn cổ phần của SDU) trong khoảng thời gian từ 03/06/2015 – 30/06/2015.

Lý do không thực hiện được là do diễn biến giá không phù hợp.

Trên báo cáo tài chính của VND, giá trị sổ sách của gần 3,3 triệu cổ phiếu SDU là hơn 108,8 tỷ đồng (tương đương mức giá 33.462 đồng/cp).

Trước đó, một cổ đông lớn khác là Tổng công ty Sông Đà cũng đã không bán được bất kỳ cổ phiếu nào của SDU trong số 6 triệu đơn vị (tương đương 30% vốn cổ phần) đã đăng ký bán. Nguyên nhân cũng là do diễn biến thị trường không thuận lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *